News - Events

Gửi các lớp sinh viên khoa Điện khóa 12D, 13D và 14D, 15DLT,

Ban chủ nhiệm Khoa Điện thông báo đến tất cả các bạn sinh viên về việc tham dự "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016" chi tiết như trong file pdf đính kèm theo

Thực hiện "Đề án Phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020", Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển chọn ý tưởng, dự án khởi nghiệp để hỗ trợ, ươm tạo và đầu tư, với các nội dung sau:

- Tên học phần: Nhập môn kỹ thuật (Global Engineering Course-GEC).

1. Thời gian và địa điểm thực hiện:

- Thời gian: từ 14h00 đến 16h30 ngày 12/11/2015 (thứ 5)

- Địa điểm: Hội trường F trường Đại học Bách khoa

Page 9 of 16

Contact Information

Faculty of Electrical Engineering, University of Science and Technology - The University of Danang

  • Address: 54 Nguyen Luong Bang Street, Lien Chieu District, Da Nang City, Viet Nam
  • Office:  A208 - 2nd Floor - Building A
  • Phone: (+84) (0236) 3 842 738
  • Email: khoadien@dut.udn.vn

Visits

142407
Today
Yesterday
This month
All
116
75
191
142407