Chuẩn đầu ra đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện tử

Chuẩn đầu ra

Sau khi tốt nghiệp từ Chương trình, kỹ sư ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử đảm bảo đạt được các chuẩn đầu ra sau đây:

1 - Có khả năng áp dụng kiến thức Toán, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào công tác chuyên môn.

2 - Có khả năng thiết kế, thực hiện các thí nghiệm cũng như phân tích và giải thích dữ liệu.

3 - Có khả năng thiết kế một hệ thống, thành phần hoặc quá trình để đáp ứng nhu cầu mong muốn trong điều kiện thực tế.

4 - Có khả năng suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách hiệu quả.

5 - Có khả năng nhận dạng, phân tích, tổng hợp và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

6 - Hiểu biết về pháp luật, đường lối phát triển của đất nước, trách nghiệm và đạo đức nghề nghiệp.

7 - Có khả năng giao tiếp một cách hiệu quả, khả năng trình bày, viết báo cáo.

8 - Có nền tảng kiến thức cần thiết để hiểu được sự ảnh hưởng của các giải pháp kỹ thuật tới bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.

9 - Nhận biết được sự cần thiết và có khả năng học tập suốt đời.

10 - Có khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng, và các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho trong thực tiễn công tác.

11 - Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công tác chuyên môn.

Mối quan hệ giữa Mục tiêu đào tạo (MTĐT) và Chuẩn đầu ra (CĐR):

MTĐT

CĐR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MT1

X

X

X

X

X

X

MT2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MT3

X

X

X

MT4

X

X

Mối quan hệ giữa các khối kiến thức và chuẩn đầu ra 

Khối kiến thức

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Lý luận chính trị

-

-

-

L

-

H

M

M

-

-

-

Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường

H

M

-

M

-

M

M

H

H

M

-

Ngoại ngữ

-

-

-

H

-

-

H

-

M

-

H

Giáo dục thể chất

-

-

-

-

-

-

M

-

M

-

-

Giáo dục quốc phòng

-

-

-

-

-

H

M

-

M

-

-

Cơ sở ngành

H

H

H

M

M

-

M

-

M

L

L

Chuyên ngành bắt buộc

H

H

H

M

H

M

H

M

-

H

L

Chuyên ngành tự chọn (Hệ thống điện/Điện công nghiệp)

H

-

H

H

H

-

M

M

-

H

M

Thực tập tốt nghiệp

M

M

L

M

H

H

H

H

L

H

M

Đồ án tốt nghiệp/Capstone project

H

M

H

H

H

H

H

H

L

H

H

Ghi chú: H – High (Cao), M – Medium (Trung bình), L – Low (Thấp).

Thông tin liên hệ

Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa

  • Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
  • Phòng:  Phòng A208
  • Điện thoại: 0236.3842738
  • Email: khoadien@dut.udn.vn

Lượt truy cập

218760
Hôm nay
Hôm qua
Trong tháng
Tất cả
351
299
7008
218760