Chuẩn đầu ra đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện tử

Chuẩn đầu ra

Sau khi tốt nghiệp từ Chương trình, kỹ sư ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử đảm bảo đạt được các chuẩn đầu ra sau đây:

 • Có khả năng áp dụng kiến thức Toán, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào công tác chuyên môn.
 • Có khả năng thiết kế, thực hiện các thí nghiệm cũng như phân tích và giải thích dữ liệu.
 • Có khả năng thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành các thiết bị, hệ thống, quá trình sản xuất nhằm thỏa mãn các yêu cầu thực tiễn về kinh tế, xã hội, môi trường, an toàn, sản xuất và bền vững.
 • Có khả năng suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách hiệu quả.
 • Có khả năng nhận dạng, phân tích, tổng hợp và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
 • Hiểu về trách nghiệm và đạo đức nghề nghiệp.
 • Có khả năng giao tiếp một cách hiệu quả, khả năng trình bày, báo cáo kết quả.
 • Có nền tảng kiến thức cần thiết để hiểu được sự ảnh hưởng của các giải pháp kỹ thuật tới bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.
 • Hiểu được sự cần thiết và có khả năng học tập suốt đời.
 • Có khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng, và các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho trong thực tiễn công tác.
 • Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công tác chuyên môn.

Mối quan hệ giữa Mục tiêu đào tạo (MTĐT) và Chuẩn đầu ra (CĐR):

MTĐT

CĐR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MT1

x

x

x

x

x

MT2

x

x

x

x

MT3

x

x

x

x

x

x

x

x

MT4

x

x

x

 

Mối quan hệ giữa các khối kiến thức và chuẩn đầu ra

Khối kiến thức

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Lý luận chính trị

TB

TB

Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường

C

TB

C

C

Ngoại ngữ

C

Cơ sở ngành

C

C

TB

C

TB

TB

TB

TB

TB

Chuyên ngành bắt buộc

C

C

C

C

C

C

C

C

TB

C

TB

Chuyên ngành tự chọn (Hệ thống điện/Điện công nghiệp)

C

C

C

C

C

C

C

C

TB

C

TB

Thực tập tốt nghiệp

C

C

C

C

C

C

C

C

TB

C

TB

Đồ án tốt nghiệp/Capstone project

C

C

C

C

C

C

C

C

TB

C

TB

Ghi chú: Mức độ quan hệ C-Cao, T-Thấp, TB-Trung Bình

Thông tin liên hệ

Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa

 • Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
 • Phòng:  Phòng A208
 • Điện thoại: 0236.3842738
 • Email: khoadien@dut.udn.vn

Lượt truy cập

059099
Hôm nay
Hôm qua
Trong tháng
Tất cả
93
391
7119
59099