Danh mục các học phần đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện tử

STT

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

LT

TN,

TH

ĐA

TT

Tổng

Giáo dục đại cương: Lý luận chính trị

12

0

0

0

12

1

2090131

Những nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lênin 1

2

0

0

0

2

2

2090141

Những nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lênin 2

3

0

0

0

3

3

2090101

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

0

0

0

2

4

2090121

Đường lối CM của ĐCS Việt Nam

3

0

0

0

3

5

2100010

Pháp luật đại cương

2

0

0

0

2

Giáo dục đại cương: Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường

36

2

0

0

38

6

3190111

Giải tích 1

4

0

0

0

4

7

3190121

Giải tích 2

4

0

0

0

4

8

3190131

Đại số

3

0

0

0

3

9

1050053

Toán chuyên ngành

3

0

0

0

3

10

3190041

Xác suất thống kê

3

0

0

0

3

11

1020701

TH Tin học đại cương

0

1

0

0

1

12

1020691

Tin học Đại cương

2

0

0

0

2

13

3060303

Hoá học Đại cương

2

0

0

0

2

14

3050011

Vật lý 1

3

0

0

0

3

15

3050641

Vật lý 2

3

0

0

0

3

16

3050651

TN Vật lý

0

1

0

0

1

17

1080011

Hình hoạ

2

0

0

0

2

18

1170011

Môi trường

2

0

0

0

2

19

1051402

Phương pháp tính

3

0

0

0

3

20

1180943

Kinh tế ngành

2

0

0

0

2

Giáo dục đại cương: Ngoại ngữ

9

0

0

0

9

21

4130501

Anh văn A2.1

3

0

0

0

3

22

4130311

Anh văn A2.2

4

0

0

0

4

23

4130331

Anh văn CN Ðiện

2

0

0

0

2

Giáo dục đại cương: Giáo dục thể chất

0

0

0

0

0

24

0130011

Giáo dục thể chất 1

0

0

0

0

0

25

0130021

Giáo dục thể chất 2

0

0

0

0

0

26

0130031

Giáo dục thể chất 3

0

0

0

0

0

27

0130041

Giáo dục thể chất 4

0

0

0

0

0

28

0130051

Giáo dục thể chất 5

0

0

0

0

0

Giáo dục đại cương: Giáo dục quốc phòng

0

0

0

0

0

29

Giáo dục quốc phòng

0

0

0

0

0

Giáo dục chuyên nghiệp: Khối kiến thức cơ sở ngành

26

3

2

1

32

30

1051363

Lý thuyết Mạch điện 1

2

0

0

0

2

31

1050953

TN Lý thuyết mạch điện 1

0

0.5

0

0

0.5

32

1051373

Lý thuyết Mạch điện 2

2

0

0

0

2

33

1050983

TN Lý thuyết mạch điện 2

0

0.5

0

0

0.5

34

1050022

Lý thuyết Trường điện từ

2

0

0

0

2

35

1080491

Cơ học ứng dụng

3

0

0

0

3

36

1050923

Lý thuyết Điều khiển tự động

2

0

0

0

2

37

1051111

Nhập môn ngành Kỹ thuật điện – điện tử

1

0

0

1

2

38

1051403

An toàn điện

1

0

0

0

1

39

1051680

Mạch điện tử tương tự & số

3

0

0

0

3

40

1051133

TN Mạch điện tử

0

0.5

0

0

0.5

41

1051383

Máy điện 1

2

0

0

0

2

42

1050993

TN Máy điện 1

0

0.5

0

0

0.5

43

1050113

Đồ án Máy điện

0

0

2

0

2

44

1051393

Máy điện 2

2

0

0

0

2

45

1051033

TN Máy điện 2

0

0.5

0

0

0.5

46

1051453

Kỹ thuật đo lường

2

0

0

0

2

47

1051003

TN Kỹ thuật đo lường

0

0.5

0

0

0.5

48

1040451

Kỹ thuật nhiệt

2

0

0

0

2

49

1031112

Thuỷ khí ứng dụng

2

0

0

0

2

Giáo dục chuyên nghiệp: Khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc

25

3

8

2

38

50

1050233

Mạng điện

3

0

0

0

3

51

1050213

Đồ án Mạng điện

0

0

2

0

2

52

1051143

TN Mạng điện

0

0.5

0

0

0.5

53

1050223

Ngắn mạch trong Hệ thống điện

2

0

0

0

2

54

1051413

Thiết bị điện

2

0

0

0

2

55

1051173

TN Thiết bị điện

0

0.5

0

0

0.5

56

1051423

Truyền động điện

2

0

0

0

2

57

1050153

Điện tử công suất

3

0

0

0

3

58

1050183

Đồ án Điện tử công suất

0

0

2

0

2

59

1051390

TN Điện tử CS & Truyền động điện

0

0.5

0

0

0.5

60

1051443

Bảo vệ rơ-le & Tự động hóa HT điện

3

0

0

0

3

61

1051650

Điều khiển logic

2

0

0

0

2

62

1050343

Đồ án Điều khiển logic

0

0

2

0

2

63

1051483

Đồ án Phần điện trong NMĐ & TBA

0

0

2

0

2

64

1051433

Kỹ thuật cao áp & Vật liệu điện

3

0

0

0

3

65

1051473

Phần điện trong NM điện & TBA

3

0

0

0

3

66

1051463

Thực tập công nhân

0

0

0

2

2

67

1050012

TN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện

0

0.5

0

0

0.5

68

1051073

TN Điều khiển logic

0

0.5

0

0

0.5

69

1052243

TN Kỹ thuật điện cao áp và vật liệu điện

0

0.5

0

0

0.5

70

1050643

Vận hành Nhà máy thuỷ điện

2

0

0

0

2

Giáo dục chuyên nghiệp: Khối kiến thức chuyên ngành tự chọn Hệ thống điện (Chọn 10TC)

10

0

0

0

10

71

1051293

Giải tích mạng điện

2

0

0

0

2

72

1040731

Nhà máy nhiệt điện

2

0

0

0

2

73

1050413

Ổn định trong Hệ thống điện

2

0

0

0

2

74

1050683

Quản lý dự án Công trình điện

2

0

0

0

2

75

1050713

Thiết kế Bảo vệ rơle

2

0

0

0

2

76

1050703

Thông tin & điều độ trong HT điện

2

0

0

0

2

77

1050723

Tính toán thiết kế cao áp

2

0

0

0

2

78

1051543

Vận hành Hệ thống điện

2

0

0

0

2

Giáo dục chuyên nghiệp: Khối kiến thức chuyên ngành tự chọn Điện công nghiệp (Chọn 10TC)

10

0

0

0

10

79

1050543

Cảm biến

2

0

0

0

2

80

1050043

Cung cấp điện XNCN

2

0

0

0

2

81

1050503

Kỹ thuật chiếu sáng

2

0

0

0

2

82

1050823

Máy điện trong thiết bị tự động

2

0

0

0

2

83

1050513

Mô hình hoá máy điện

2

0

0

0

2

84

1051233

Năng lượng sạch & tái tạo

2

0

0

0

2

85

1051183

Thiết bị bù

2

0

0

0

2

86

1050423

Vi điều khiển

2

0

0

0

2

Giáo dục chuyên nghiệp: Thực tập Tốt nghiệp

0

0

0

2

2

87

1051513

Thực tập Tốt nghiệp (HTĐ)

0

0

0

2

2

88

1051523

Thực tập Tốt nghiệp (ĐCN)

Giáo dục chuyên nghiệp: Đồ án tốt nghiệp/ Capstone project

0

0

10

0

10

89

1051323

Đồ án tốt nghiệp/ Capstone project (HTĐ)

0

0

10

0

10

90

1051710

Đồ án tốt nghiệp/ Capstone project (ĐCN)

Tổng:

118

8

20

5

151

Ghi chú: LT: Lý thuyết; TN,TH: Thí nghiệm, Thực hành; ĐA: Đồ án; TT: Thực tập

Thông tin liên hệ

Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa

  • Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
  • Phòng:  Phòng A208
  • Điện thoại: 0236.3842738
  • Email: khoadien@dut.udn.vn

Lượt truy cập

205953
Hôm nay
Hôm qua
Trong tháng
Tất cả
213
273
6112
205953