Cấu trúc Chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa

Khối kiến thức

Tín chỉ (TC)

Bắt buộc

Tự chọn

Giáo dục đại cương

(59TC)

Lý luận chính trị

12

-

Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường

38

-

Ngoại ngữ

9

-

Giáo dục thể chất

(Chứng chỉ)

-

Giáo dục quốc phòng

(Chứng chỉ)

-

Giáo dục chuyên nghiệp

(92TC)

Cơ sở ngành

38

-

Ngành

Bắt buộc

35

Tự chọn

10

Thực tập tốt nghiệp

2

-

Đồ án tốt nghiệp/Capstone project

10

-

Tổng:

144

10

154

Khối kiến thức Lý luận chính trị gồm 12 TC, giúp hình thành, bồi dưỡng cho sinh viên thế giới quan, phương pháp luận khoa học, trang bị những kiến thức cơ bản về tư tưởng, lý luận chính trị, pháp luật, góp phần định hướng suy nghĩ, hành động và hoàn thiện nhân cách.

Khối kiến thức Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường gồm 38 TC, cung cấp cho sinh viên các kiến thức về toán, xác suất thống kê, vật lý, hóa học, tin học, môi trường giúp sinh viên có kiến thức cần thiết để học các học phần trong các khối kiến thức cơ sở, ngành, chuyên ngành cũng như có kiến thức nền tảng cho học tập suốt đời.

Khối kiến thức Ngoại ngữ gồm 9 TC, giúp sinh viên có được một trình độ ngoại ngữ để có thể học các học phần khác, đọc tài liệu, giao tiếp chuyên môn có sử dụng ngoại ngữ.

Khối kiến thức Giáo dục thể chất giúp sinh viên rèn luyện về thể chất, có sức khỏe tốt để học tập và công tác cũng như có ý thức về rèn luyện và giữ gìn sức khỏe.

Khối kiến thức Giáo dục quốc phòng trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ tổ quốc.

Khối kiến thức Cơ sở ngành gồm 32 TC, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở về lĩnh vực Điện – Điện tử, giúp sinh viên có nền tảng để học các học phần trong khối kiến thức liên quan đến ngành và chuyên ngành.

Khối kiến thức Chuyên ngành bắt buộc gồm 38 TC, cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa.

Khối kiến thức Chuyên ngành tự chọn gồm 10 TC, cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa.

Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp/Capstone project gồm 12TC giúp sinh viên có được trải nghiệm thực tế ở nhà máy, xí nghiệp, các đơn vị sản suất cũng như giải quyết những vấn đề cụ thể về lĩnh vực chuyên sâu lựa chọn.

Thông tin liên hệ

Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa

  • Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
  • Phòng:  Phòng A208
  • Điện thoại: 0236.3842738
  • Email: khoadien@dut.udn.vn

Lượt truy cập

218697
Hôm nay
Hôm qua
Trong tháng
Tất cả
288
299
6945
218697