Danh mục các học phần đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa

Số
TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Loại học phần

Học kỳ

Ghi chú

Bắt buộc

Tự chọn bắt buộc

Tự chọn tự do

A.

Toán và Khoa học tự nhiên (30 tín chỉ)

 

1.

Giải tích 1

4

x

1

2.

Giải tích 2

4

x

2

3.

Đại số tuyến tính

3

x

2

4.

Vật lý 1 (Cơ Nhiệt)

3

x

2

5.

Thí nghiệm Vật lý 1

1

x

2

6.

Hóa đại cương

2

x

2

7.

Xác suất thống kê

3

x

3

8.

Toán chuyên ngành

3

x

3

9.

Vật lý 2

3

x

3

10.

Thí nghiệm Vật lý 2

1

x

3

11.

Toán nâng cao

2

x

6

B.

Cơ sở kỹ thuật và cơ sở ngành (24 tín chỉ)

 

1.

Nhập môn ngành

2

x

1

2.

Vẽ kỹ thuật

2

x

3

3.

Lý thuyết trường điện từ

2

x

3

4.

Cơ sở lý thuyết mạch điện

4

x

3

5.

Lý thuyết điều khiển tự động

2

x

4

PBL1

6.

Cơ sở máy điện

3

x

4

7.

Mạch điện tử

2

x

4

PBL1

8.

Mạch số

2

x

4

9.

Kỹ thuật lập trình

2

x

4

10.

An toàn điện

1

x

6

C.

Chuyên ngành (31 tín chỉ)

 

1.

Điện tử công suất

3.5

x

5

PBL2

2.

Kỹ thuật đo lường

2.5

x

5

3.

Kỹ thuật vi điều khiển

2

x

5

PBL2

4.

Truyền động điện

2.5

x

5

PBL2

5.

Điều khiển logic trong công nghiệp

2.5

x

6

PBL3

6.

Thiết kế cung cấp điện Xí nghiệp công nghiệp

2

x

6

PBL3

7.

Thiết bị điện công nghiệp

2

x

6

PBL3

8.

Mạng truyền thông công nghiệp và hệ SCADA

2

x

6

9.

Kĩ thuật Robot

2

x

7

10.

Module học phần tự chọn (1 trong 1 module)

10

X

7

Tự chọn Module 1 (10 TC)

X

7

HP tự chọn

Hệ thống nhúng và IoT

2

X

7

Mạng máy tính

2

X

7

Cơ sở dữ liệu

2

X

7

Điều khiển quá trình

2

X

7

Hệ thống thông tin đo lường

2

X

7

Tự chọn Module 2 (10TC)

X

7

HP tự chọn

Có sở điều khiển trong hệ thống điện gió và điện mặt trời

2

X

7

Trang bị điện

2

X

7

Cơ sở dữ liệu

2

X

7

Điều khiển quá trình

2

X

7

Hệ thống thông tin đo lường

2

X

7

D.

Đồ án, Thực tập và Tốt nghiệp (19 tín chỉ)

2

1.

Kiến tập nghề nghiệp

1

X

3

2.

PBL1: Thiết kế hệ thống điều khiển tuyến tính

2

X

4

3.

Thực tập công nhân

2

X

5

4.

PBL2: Thiết kế hệ thống truyền động điện

3

X

5

5.

PBL3: Thiết kế hệ thống điều khiển trong công nghiệp

3

X

6

6.

Thực tập

2

X

8

7

Đồ án tốt nghiệp

6

X

8

E.

Kiến thức chung (19 tín chỉ)

 

1.

Pháp luật đại cương

2

X

1

2.

Triết học Mac – Lenin

3

X

1

3.

Kinh tế chính trị Mac-Lenin

2

X

2

4.

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

X

3

5

Lập kế hoạch và quản lý dự án

2

X

4

5.

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

2

X

5

6.

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

X

6

7.

Môi trường

2

X

6

8.

Kinh tế và quản lý doanh nghiệp

2

X

7

F.

Kiến thức bổ trợ (7 tín chỉ)

1.

Tiếng Anh

7

X

 

Tổng

130

Thông tin liên hệ

Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa

  • Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
  • Phòng:  Phòng A208
  • Điện thoại: 0236.3842738
  • Email: khoadien@dut.udn.vn

Lượt truy cập

2066668
Hôm nay
Hôm qua
Trong tháng
Tất cả
17253
16507
156301
2066668