Chuẩn đầu ra đào tạo thạc sĩ KTĐ

  1. Chuẩn đầu ra chung
  2. Lập luận kỹ thuật và giải quyết vấn đề

-         Khả năng phát hiện và hình thành ý tưởng

-         Khả năng mô hình hóa vấn đề

-         Khả năng phân tích và đánh giá

-         Khả năng đề xuất các giải pháp và kiến nghị.

-         Khả năng tự nghiên cứu khoa học

 3. Có kiến thức, hiểu biết về các vấn đề đương đại

Thực hiện trách nhiệm của người thạc sỹ với xã hội; sự tác động của kỹ thuật đối với xã hội và các quy tắc của xã hội đối với kỹ thuật;

Có khả năng cập nhật các vấn đề mang tính thời sự, tính chất toàn cầu hóa tác động đến các giải pháp kỹ thuật nói chung và thiết kế kỹ thuật nói riêng.

 4. Phẩm chất cá nhân

Được rèn luyện để phát triển và thể hiện được về: năng lực tư duy sáng tạo; năng lực tư duy suy xét; các thuộc tính và kỹ năng cá nhân như kỹ năng đọc tài liệu khoa học, kỹ năng tự học, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; năng lực quản lý thời gian trong sắp xếp công việc.

 5. Phẩm chất nghề nghiệp

Được rèn luyện về tính trung thực, bổn phận và trách nhiệm; phong cách ứng xử; khả năng xây dựng kế hoạch cho tương lai và ý thức cập nhật thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật.

 6. Kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ

Có kỹ năng thuyết trình các vấn đề khoa học một cách logic, ngắn gọn, dễ hiểu.

Có kỹ năng viết báo cáo khoa học, báo cáo thuyết trình chuyên môn theo tiêu chuẩn chuyên ngành. Có kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật điện.

 7. Chuẩn đầu ra cụ thể

a. Theo định hướng nghiên cứu

* Năng lực hệ thống hóa

Khả năng xem xét vấn đề ở mức tổng thể, xác định được mối liên hệ và các tương tác trong quá trình vận hành; sắp xếp, xác định các yếu tố trọng tâm và có khả năng phân tích lựa chọn giải pháp.

 * Khả năng thiết kế và học tập ở trình độ cao hơn

- Có khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản và các kiến thức chuyên sâu để thiết kế, mô phỏng và tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm; phân tích và giải thích các vấn đề có cơ sở khoa học.

- Có khả năng nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề thuộc chuyên ngành Kỹ thuật điện ở trình độ tiến sỹ

b. Theo định hướng ứng dụng

* Nghiên cứu thực nghiệm và khám phá tri thức

Có năng lực xây dựng các giải pháp, kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp thông tin, có năng lực tiến hành thử nghiệm và kiểm chứng các giải pháp thiết kế, có năng lực triển khai các ứng dụng.

* Khả năng vận hành

Có khả năng thiết kế quy trình vận hành hệ thống; có khả năng tổ chức hoặc tham gia vào công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ hay các dịch vụ kỹ thuật sau chuyển giao

Thông tin liên hệ

Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa

  • Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
  • Phòng:  Phòng A208
  • Điện thoại: 0236.3842738
  • Email: khoadien@dut.udn.vn

Lượt truy cập

2066170
Hôm nay
Hôm qua
Trong tháng
Tất cả
16755
16507
155803
2066170