Mục tiêu đào tạo thạc sĩ KTĐK&TĐH

  1. Mục tiêu chung

Đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến điều khiển trong lĩnh vực tự động hóa. Sau khi tốt nghiệp, học viên có phương pháp tư duy hệ thống, có kiến thức khoa học cơ bản và cơ sở kỹ thuật điều khiển vững chắc, kiến thức chuyên môn cao, có khả năng làm chủ khoa học công nghệ, cũng như khả năng nghiên cứu khoa học độc lập, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

a. Theo định hướng nghiên cứu

Về kiến thức:           

+ Trang bị kiến thức nâng cao, cập nhật kiến thức chuyên sâu trong điều khiển tự động hóa.

+ Trang bị phương pháp nghiên cứu khoa học để có thể tiếp cận nghiên cứu các vấn đề hướng phát triển mới trong kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

+ Chương trình là cơ sở kiến thức để học viên tiếp tục học ở bậc tiến sỹ.

Về kỹ năng:  

+  Nâng cao kỹ năng nghiên cứu, phát triển và tổng hợp hệ thống:

  • Phân tích, tổng hợp và mô phỏng hệ thống.
  • Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, có tư duy hệ thống và tư duy phân tích.
  • Khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm, hội nhập môi trường khoa học quốc tế.

+  Khả năng đáp ứng nhu cầu nhận biết, diễn đạt và giải quyết các vấn đề ứng dụng thực tế liên quan đến Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Về thái độ

+  Có phẩm chất chính trị tốt, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Có ý thức về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội.

b. Theo định hướng ứng dụng

Về kiến thức:           

+  Trang bị kiến thức cơ sở nâng cao: Cập nhật các kiến thức chuyên sâu, nắm bắt các kiến thức công nghệ về thiết bị điều khiển và tự động hóa.

+  Trang bị kiến thức nâng cao về các công cụ điều khiển nâng cao trong tự động hóa.

Về kỹ năng:  

+  Nâng cao kỹ năng thực hành, khả năng nghiên cứu: vận dụng được các kiến thức công nghệ và áp dụng vào các vấn đề kỹ thuật thực tế.

+  Khả năng làm việc trong một tập thể đa ngành, đáp ứng đòi hỏi của các đề án công nghiệp với sự tham gia của chuyên gia đến từ nhiều ngành khác nhau.

+  Khả năng đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội: Khả năng nhận biết, diễn đạt và giải quyết các vấn đề, có kỹ năng khai thác, sử dụng các công cụ điều khiển hiện đại trong lĩnh vực tự động hóa.

Về thái độ

+  Có phẩm chất chính trị tốt, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Có ý thức về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội.

Thông tin liên hệ

Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa

  • Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
  • Phòng:  Phòng A208
  • Điện thoại: 0236.3842738
  • Email: khoadien@dut.udn.vn

Lượt truy cập

2059380
Hôm nay
Hôm qua
Trong tháng
Tất cả
9965
16507
149013
2059380