Cựu sinh viên thành đạt

STT HỌ VÀ TÊN LỚP CƠ QUAN CÔNG TÁC CHỨC VỤ
1 Nguyễn Hồng  Anh 75Đ Đại Học Qui Nhơn Hiệu trưởng
2 Nguyễn  75Đ Trường cao đẳng  nghề Đà Nẵng  Hiệu trưởng
3 Nguyễn Thành Chín 75Đ Sở Khoa học Công .Nghệ  Đồng Nai Giám đốc Trung Tâm CNTT
4 Cao  Chức 75Đ Công ty Điện Lực Quảng Ngãi P. Giám đốc 
5 Hồ Văn  Giai 75Đ Công Ty Cổ Phần Xây Lắp điện Đà Nẵng P.Giám đốc
6 Nguyễn Đình  Hiệp 75Đ Công ty  Cổ phần Kỹ Thuật Thuỷ Sản Đà Nẵng Giám đốc Trung Tâm 
7 Đỗ Quang  Hoành 75Đ Công ty  Cổ phần vật tư y tế Phú Yên P.Giám đốc
8 Lê Kim  Hùng 75Đ Trường Đại học Bách khoa -Đại Học Đà Nẵng Hiệu trưởng
9 Trà Quang  Hữu 75Đ C/Ty Cổ phần thuỷ điên Sông Ba Giám đốc Nhà máy Thủy điện Dray Hlin Sông Hinh
10 Lê Văn  Nam 75Đ Cty TNHH Phương Nam Giám đốc 
11 Nguyễn Kim  Phúc 75Đ Công ty Thủy Điện  Trị An Giám đốc
12 Nguyễn Hữu  Thịnh 75Đ Cty Cổ Phần Kỹ Nghệ lạnh (Searefico) tại TP HCM Chủ tịch HĐQT
13 Trương Chí  Thông 75Đ Công ty TNHHMTV Điện Lực Đà nẵng P.Giám đốc 
14 Lê Văn  Thuận 75Đ Công ty TNHHMTV Điện Lực Đà nẵng Giám đốc Điện Lực Liên Chiểu 
15 Ngô Phương  Trung 75Đ Chi nhánh dầu khí PV.OIL Miền Trung tại Quảng Ngãi Chủ tịch HĐQT
16 Văn Công  Tường 75Đ TT Truyền Hình Việt Nam tại Đ Nẵng P. Giám đốc 
17 Phạm Quang  Vinh 75Đ Công Ty cổ phần Cao Su Đà Nẵng P. Giám đốc 
18 Trần Tấn  Vinh 75Đ Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin - ĐH Đà Nẵng Hiệu trưởng
19 Hoàng Kim  75Đ Trung Tâm Điều Độ HTĐ Miền Trung Giám đốc 
20 Nguyễn Hữu  Ba 76Đ Công Ty Cấp Nước Đ.Nẵng Phó Giám đốc
21 Đỗ Đức  Chi 76Đ Viện Tai Mũi Họng Trung Ương Phó Giám đốc
22 Trương Văn Cường 76Đ Điện lực Bồng Sơn - Công ty Điện Lực Bình Định Giám Đốc
23 Nguyễn  Dũng 76Đ Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam Phó Tổng Giám đốc
24 Vũ Văn Mạnh 76Đ CTY CP ĐT XD VÀ KD NHÀ SÀI GÒN- XN2
25 Đặng Công  Ngôn 76Đ Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Sài Gòn TECHGEL Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
26 Trần Hoà  Phong 76Đ Công ty TNHH Hòa Phong Giám Đốc
27 Nguyễn Kim Phúc Nhà máy thủy điện Trị An Giám Đốc
28 Nguyễn Văn  Phục 76Đ CTy Điện Máy và Kỹ thuật Công nghệ Giám Đốc
29 Huỳnh Trung  Quang 76Đ Công ty CP Thép Đà Nẵng Tổng Giám Đốc
30 Lê Đức  Thịnh 76Đ Chi nhánh Công ty CP HC và vật tư KHKT ĐN Giám đốc
31 Trần Quang  Tuấn 76Đ Công ty Xây lắp và Công nghiệp tàu thủy Miền Trung Giám Đốc
32 Phùng Tấn  Viết 76Đ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG PHÓ CHỦ TỊCH
33 Lê  Chấn 77Đ XNĐN - Cty XD Q.Nam
34 Nguyễn Tấn  Châu 77Đ XNĐN - Cty XD Q.Nam PGĐ
35 Nguyễn Văn  Lưỡng 77Đ Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa Giám đốc Điện Lực Trung tâm Nha Trang
36 Nguyễn Xuân  Quảng 77Đ Công ty Điện Lực Quảng Bình Phó Giám Đốc
37 Ngô Lê  Thành 77Đ Công ty Điện Lực Kon Tum Phó Giám Đốc
38 Nguyễn Văn  Thân 77Đ Công ty Điện Lực Daklak Phó Giám Đốc
39 Thái Văn Thắng 77D Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung Nguyên Giám đốc
40 Phan  Vinh 77Đ Công ty Điện Lực Thừa Thiên Huế Giám Đốc
41 Nguyễn Xuân  Tịnh 78Đ XN Da Giày Huế Giám đốc
42 Huỳnh Tấn  Thành 78Đ Công ty Điện Lực Quảng Trị Giám đốc
43 Nguyễn  Trâm 78Đ Công ty CP Thủy điện A Vương Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
44 Phạm Ngọc  Ánh 79Đ Công ty Điện Lực Bình Định Giám đốc Điện lực Tuy Phước
45 Trần Hữu Bảo 79Đ Công ty cổ phần Phương Minh  Tổng giám Đốc
46 Nguyễn Văn  Bin 79Đ Công ty Điện Lực Quảng Ngãi Giám đốc Điện lực Trà Bồng
47 Nguyễn Huy  Chính 79Đ Công ty Cổ phần Xây lắp điện Đà Nẵng Giám đốc Công ty
48 Ngô Văn Dưỡng 79Đ Đại Học Đà Nẵng Phó giáo sư, tiến sĩ, PGĐ Đại học Đà Nẵng 
49 Tân Xuân  Hiến 79Đ Công Ty Điện Gia Lai Tổng Giám Đốc
50 Trần Quang  Hiền 79Đ Cty CP Siêu Tân Châu Chủ tịch HĐQT
51 Hồ Như Hòa 79Đ Công ty Điện lực Đăk Lăc PGĐ Điện lực KRông Păk
52 Quách Minh Hùng 79Đ Cơ sở SX lắp ráp Cơ điện Giám đốc
53 Tôn Thất  Hùng 79Đ Cty Tư Vấn X.Dựng Điện 3 Phó Tổng Giám Đốc
54 Trần Văn  Khoa 79Đ Công ty Điện Lực Phú Yên Giám đốc
55 Thái Hồng Kỳ 79Đ Tr.Tâm Điều Độ HTĐ M.Trung Phó Giám đốc
56 Nguyễn Thanh Lâm 79Đ Công Ty Cổ Phần Điện Lực Khánh Hòa Ủy viên HĐQT - Tổng Giám Đốc
57 Tôn Thất  Lễ 79Đ Điện lực Thanh Khê-Công ty TNHHMTV Điện Lực Đà Nẵng Giám Đốc Điện lực Thanh Khê
58 Lê Đình  Minh 79Đ Chi nhánh Vinashin Bình Định Giám Đốc
59 Đỗ Hiệp  Phú 79Đ Liên Doanh DKhí V Xô V.Tàu Phó Tổng Giám Đốc
60 Đặng Hoài  Sơn 79Đ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đà Nẵng Nguyên Phó Giám đốc
61 Nguyễn  Thành 79Đ Doanh nghiệp tư nhân Giám Đốc
62 Bùi Văn  Trung 79Đ Công ty Điện Lực Bình Định Giám Đốc Điện Lực An Nhơn
63 Diệu  Tuấn 79Đ TT Tư vấn Hội ĐL miền Trung Giám đốc
64 Huỳnh Ngọc  Việt 79Đ Công ty  Điện Lực Bình Định Giám đốc Công ty
65 Nguyễn Xuân  Bản 80Đ Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung Hiệu trưởng
66 Hoàng  Dũng 80Đ Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng Phó Hiệu trưởng
67 Nguyễn Hà  Đông 80Đ Công ty Truyền tải Điện 2 Giám đốc
68 Lê Trung  Minh 80Đ Trung tâm Viễn thông KV 3 Phó Giám đốc
69 Tạ  Minh 80Đ Công ty Điện lực Đắc Lắc Phó Giám đốc
70 Huỳnh Hữu  Thức 80Đ NM Sữa Bình Định-Chi nhánh Công ty CP Sữa Việt Nam Giám đốc
71 Lê Minh  Trung 80Đ Công ty  Điện lực Phú Yên Phó Giám đốc
72 Lê Anh  80Đ Công ty CP Điện Lực Khánh Hòa Giám đốc XN Xây lắp công nghiệp
73 Nguyễn Văn  Xuân 80Đ Công ty Truyền tải Điện 3 Phó Giám Đốc
74 Trần Quốc  Dũng 81Đ Công Ty TNHH Thái Bình ĐN Giám Đốc
75 Lê Kim  Hùng 81Đ Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung Phó Tổng Giám đốc
76 Phạm Bá  Hùng 81Đ Công ty Lưới điện cao thế miền Trung Phó Giám Đốc
77 Phạm Sĩ  Hùng 81Đ Tổng công ty điện lực Miền Trung Phó tổng Giám đốc
78 Trần Đình  Nhân 81Đ Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung  Tổng Giám đốc
79 Đỗ Thanh  Sơn 81Đ  Công ty cổ phần Công ty Điện Lực Khánh Hòa Phó Tổng Giám đốc Công ty 
80 Hồ Quang  Thịnh 81Đ Công ty Điện Lực Bình Định Phó giám đốc công ty
81 Nguyễn Khoa  Trình 81Đ Công ty Điện Lực PHÚ YÊN PHÓ GIÁM ĐỐC
82 Nguyễn Đình  Tuấn 81Đ Công ty cổ phần điện Gia Lai Phó Tổng giám đốc
83 Nguyễn Mạnh  Tuấn 81Đ CTy cấp thoát nước TThiên-Huế Phó giám đốc
84 Đoàn Hà  Yên 81Đ UBND huyện Bình Sơn-Tỉnh Quảng Ngãi Phó chủ tịch huyện
85 Phạm Ngọc Sơn A 82D1 Cty Tư vấn xây dựng điện 4 - Nha Trang Phó Tổng Giám đốc
86 Hồ Trung Đông 82D1 Công ty Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A Giám Đốc
87 Nguyễn Đức 82D1 Công ty Điện Lực Kon Tum Giám Đốc
88 Trương Công Hồng 82D1 Sở Công thương Đăk Lăk Phó Giám đốc
89 Lương Công Nhân 82D1 Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3-Chi nhánh miền Trung Phó Giám đốc
90 Nguyễn Quang Trí 82D1 Công ty TNHH Năng Lực Giám đốc
91 Huỳnh Nguyễn Anh  Tuấn 82D1 Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3-Chi nhánh miền Trung Giám đốc
92 Lê Tấn  Phước 82D2 Công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh SEAREFICO Tổng giám đốc
93 Lê Đình  Bản 83Đ1 Công ty cổ phần thủy điện A Vương Phó Tổng giám đốc
94 Nguyễn Thanh  Đạt 83Đ1 BQLDA Năng Lượng Nông Thôn - CPC Phó Giám Đốc
95 Võ  Khánh 83Đ1 CTCP Kỹ thuật Điện Sông Đà Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
96 Dương Văn  83Đ1 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp Quảng Nam Giám đốc
97 Nguyễn  Thành 83Đ1 Tổng Công ty ĐL miền Trung Phó Tổng Giám đốc
98 Ngô Tấn  84Đ1 Công ty TNHHMTV Điện Lực Đà nẵng Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty
99 Lê Hồng  Cương 84Đ1 Điện lực Sơn Trà-Công ty TNHHMTV Điện Lực Đà nẵng Giám Đốc
100 Nguyễn Tiến Dũng 84Đ1 Công Ty Truyền Tải Điện 2  Phó Giám Đốc
101 Bùi Minh  Hải 84Đ1 Công ty Điện Lực Quảng Trị Phó giám đốc
102 Nguyễn Hoài  Nam 84Đ1 Công ty CP Đầu tư & Phát triển điện miền Trung Giám đốc
103 Thái Hồng  Quân 84Đ1 Công ty Điện Lực Quảng Bình Giám Đốc
104 Thái Minh  Châu 85Đ Công ty Điện Lực Bình Định Phó Giám Đốc
105 Võ Đức  Hoàng 85Đ Ban Quản Lý Dự án các công trình điện Miền Trung Phó Giám Đốc
106 Nguyễn Văn  Thành 85Đ Điện lực Tây Hòa-Công ty Điện lực Phú Yên Giám đốc
107 Lê Vinh  Trà 85Đ Điện Lực TP Quảng Ngãi Phó Giám Đốc
108 Đinh Châu Hiếu  Thiện 86Đ Công ty lưới điện Cao thế miền Trung Phó giám đốc
109 Nguyễn Lương  Mính 87Đ Công ty CP Đầu tư Điện Lực 3 Tổng Giám đốc
110 Lê Văn  Nghiệp 87Đ Công ty Tư vân XD Điện Miền Trung Phó Giám Đốc
111 Trần  Quân 87Đ Ban quản lý dự án lưới điện Miền Trung Phó giám đốc
112 Hoàng Anh  Tuấn 87Đ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh Phó Tổng Giám đốc
113 Lê Quí Anh  Tuấn 87Đ Cty CP Thủy điện Miền Trung Phó Tổng Giám đốc
114 Lê Hữu  Danh 88D1 Công ty Lưới điện cao thế miền Trung Phó Giám đốc
115 Nguyễn Thanh Trùng  Dương 88D1 Tổng Công ty Phát điện 3 Phó Tổng Giám đốc
116 Phạm Văn  Đức 88D1 Công ty TNHH DVKT Trung Việt Giám đốc
117 Nguyễn  Hồng 88D1 Công ty TNHH Tư vấn Điện ETNT Giám đốc
118 Trần Quốc  Hùng 88D1 Công ty CP kỹ nghệ Toàn Cầu Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
119 Hồ Sỹ  Nhân 88D1 Công ty TNHH Xây lắp Ba Đình Giám đốc
120 Trần Thanh  Toàn 88D1 Công ty thép miền Nam Phó Tổng Giám đốc
121 Trần Minh  Tuận 88D1 Công ty TNHH XL công nghiệp và dân dụng Đà Nẵng  Giám đốc
122 Nguyễn Quang  Tùng 88D1 Công ty TNHH TM-KT Đông Phưong Giám đốc
123 Lương Công Danh Chinh 88D1 Công ty TNHH thương mại và xây lắp công nghiệp Sài gòn Giám đốc
124 Nguyễn Lâm  An 89Đ1 Công ty TNHH 79 Giám đốc
125 Lê Tuấn  Hải 89Đ1 C.ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận Phó Tổng Giám đốc
126 Đỗ Ngọc  Quý 89Đ1 Công ty  Điện Lực Phú Yên Giám đốc Điện Lực Đông Hòa
127 Lê Tấn  Sỹ 89Đ1 Điện lực Hải Châu-Công ty TNHHMTV Điện Lực Đà nẵng Giám Đốc
128 Nguyễn Mạnh  Thông 89Đ1 Điện lực Cam Ranh-Công ty CP Điện Lực Khánh Hoà Phó Giám Đốc
129 Hoàng Hiếu Trung 89Đ1 Công ty Điện Lực Quảng Bình Giám đốc Điện lực Quảng Trạch
130 Đào  Truyền 89Đ1 Điện lực Cam Lộ-Công ty Điện lực Quảng Trị Giám đốc
131 Bùi Văn  Cảnh 90D1 Công ty TNHH Tự động hóa VINA Giám đốc
132 Trần Hữu  Chiến 90D1 ÐL Đakrong – Công ty Điện lực Quảng Trị Giám đốc
133 Hồ  Công 90D1 Công ty Truyền tải điện 3 Phó giám đốc
134 Trương Tiến  Dũng 90D1 ÐL Ðông Giang - Cty ÐL Quảng Nam Giám đốc
135 Nguyễn Anh  Duy 90D1 Cao đẳng Công nghệ -ĐHÐN Phó Hiệu trưởng
136 Lê Ngọc  Đính 90D1 CHI NHÁNH ĐIỆN CAO THẾ QUẢNG BÌNH Phó Giám Đốc
137 Lê Tuấn Hải 90D1 Cty thuỷ điện Thác Mơ Giám đốc
138 Phan Văn  Hóa 90D1 ÐL Quảng Trạch - Cty ÐL Quảng Bình Phó Giám đốc 
139 Nguyễn Việt  Hùng 90D1 ĐL Buôn Đôn – CT ÐLực Ðaklak Giám đốc
140 Trần Thế  Hùng 90D1 ÐL Thăng Bình - Cty ÐL Quảng Nam Giám đốc
141 Tống Vũ Quốc  Kỳ 90D1 Cty ĐL Phú Yên Giám đốc
142 Nguyễn Văn  Lân 90D1 Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 Phó Giám Đốc
143 Nguyễn Hồng  Lam 90D1 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN MIỀN TRUNG Phó Giám Đốc
144 Đòan Văn  Long 90D1 Phân Viện nghiên cứu Điện - Điện tử tại Đà Nẵng Phó Giám Đốc
145 Nguyễn Nho  Nam 90D1 ÐL Duy Xuyên – Cty ÐL Quảng Nam Phó Giám Đốc
146 Phan Vũ Đông  Quân 90D1 ĐL Tam Kỳ – Cty ÐL Quảng Nam Giám đốc
147 Nguyễn Phú  Quốc 90D1 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 Phó Giám đốc
148 Nguyễn Văn  Tám 90D1 ÐL Bình Sơn – Cty ÐL Quảng Ngãi Phó Giám đốc
149 Trần Đình  Tân 90D1 ÐL Phú Phong - Cty ÐL Bình Ðịnh Giám đốc
150 Nguyễn Văn  Thiện 90D1 CT Xây lắp Ðiện Tuy Phước Phó Giám đốc
151 Phạm Như Vĩnh  Tiến 90D1 ĐL Nam Sông Hương - Cty ÐL Huế Phó Giám đốc
152 Trần Minh  Tuấn 90D1 ĐL Sơn Trà - Cty ÐL Ðà Nẵng Phó Giám đốc
153 Văn Đình  Tuyên 90D1 Công ty bay VASCO TPHCM Phó Giám đốc
154 Cao Ngọc Châu 91D1 Công ty tư vấn Xây dựng 78 Giám đốc
155 Nguyễn Minh Hoàng 91D1 Công ty CP kỹ thuật ERA Phó Giám đốc
156 Phạm Văn Hùng 91D1 Công ty CP tư vấn xây dựng INCIVI Giám Đốc
157 Nguyễn Minh Khứ 91D1 Công ty Thủy điện SêSan Phó Giám đốc
158 Ngô Văn  Cường 92Đ Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam Phó Tổng giám đốc
159 Phan Văn Tuấn 92Đ Điện lực Hiệp Đức - Công ty Điện lực Quảng Nam Giám đốc Điện lực
160 Lê Đức  Anh 93D1 Điện lực Hội An (Công ty ĐLQuảng Nam) Giám đốc ĐL
161 Phan Hồng  Cẩm 93D1 Điện lực Thành Cổ (Công ty ĐL Quảng Trị) Giám đốc ĐL
162 Nguyễn Văn  Duyệt 93D1 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT GIẢI PHÁP (SOLUTION ENGINEERING CORPORATION) Tổng Giám Đốc
163 Phạm Ngọc  Hoài 93D1 Điện lực Quảng Ninh (Công ty ĐL Quảng Bình) Giám đốc ĐL
164 Trần Phùng  Khương 93D1 Điện lực Núi Thành (Công ty ĐL Quảng Nam) Phó giám đốc ĐL
165 Đỗ Minh  Lộc 93D1 Cty TĐ Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi Phó giám đốc Cty
166 Nguyễn Văn  Lợi 93D1 Điện lực Bắc Sông Hương (Công ty ĐL Thừa Thiên Huế) Phó giám đốc ĐL
167 Đoàn Tiến  Cường 93D2 Cty Thủy Điện Ialy  Phó Giám Đốc
168 Nguyễn  Thanh  93D2 Công ty Điện Lực Quảng Ngãi Phó giám đốc Công ty
169 Lê Công  Trưởng 94D1 Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam Tổng giám đốc
170 Lương Thành  Viên 94D1 Công ty phát triển nhà Đà Nẵng Phó Tổng giám đốc
171 Đỗ Văn  Giáp 94D2 Công ty Điện Lực Chư Sê Giám đốc
172 Trần Phước  Một 94D2 Công ty Điện Lực Điện Bàn - PC Quảng Nam P.GĐốc 
173 Ngô Văn  Sỹ 94D2 Công ty thuỷ điện Đồng Nai 3 & 4 Phó Giám đốc
174 Trần Đình  Quế 94D4 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư & xây dựng INCAB Giám đốc
175 Trần Văn  Thuận 94D4 Công ty Điện lực Đăk Nông Giám đốc
176 Lê Việt  Tuấn 94D4 Điện Lực Gia Nghĩa - PC  Đăk Nông  Giám đốc
177 Dương Tấn  Tưởng 94D4 Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh Phó Tổng giám đốc
178 Phạm                 Linh 94D4 Công ty CP Khoáng sản và đầu tư Visaco Phó Tổng Giám đốc
179 Nguyễn Thanh Sang  94D4 Công ty Điện lực Đăk Lăk- EVNCPC Giám đốc Điện lực Krông Năng
180 Nguyễn Hưng 95D Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Lắp Công Nghiệp Hùng Hưng Giám Đốc
181 Phan Hiền Trí 95D Công ty Điện Lực Liên Chiểu - Công ty  TNHHMTV Điện Lực Đà nẵng Phó Giám Đốc Công ty Điện Lực
182 Trần Hữu Chính 95D Công ty Điện Lực EaKar-Công ty  Điện Lực DakLak Giám đốc Công ty Điện Lực EaKar
183 Hà Đức Trí 96D Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp 504 Giám đốc
184 Nguyễn Mạnh Hùng 96D Công ty Điện Lực Quảng Trị Phó Giám đốc Điện lực Vĩnh Linh
185 Lê Quốc Hữu 97D Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 - PECC1 Phó Giám đốc
186 Lê Trung  Chính 97D Điện lực Đông Hòa - Công ty Điện lực Phú Yên Phó Giám đốc
187 Nguyễn xuân Trung 97D Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Việt Long Giám đốc
188 Ngô Việt Hải CT3-1 Tổng công ty phát điện 2 Tổng giám đốc
189 Nguyễn Văn  NCS Tổng công ty phát điện 3 Chủ tịch HĐQT

Danh sách được thống kê từ kỷ yếu kỷ niệm 40 năm thành lập khoa Điện năm 2015. Nếu có gì sai sót xin quý anh, chị cựu sinh viên bỏ qua và phản hồi về khoa điện theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin liên hệ

Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa

  • Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
  • Phòng:  Phòng A208
  • Điện thoại: 0236.3842738
  • Email: khoadien@dut.udn.vn

Lượt truy cập

2059470
Hôm nay
Hôm qua
Trong tháng
Tất cả
10055
16507
149103
2059470