Đội ngũ cán bộ khoa

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TS. NGUYỄN HỮU HIẾU

Trưởng khoa

TS. PHAN VĂN HIỀN

Phó Trưởng khoa

TS. LÊ TIẾN DŨNG

Phó Trưởng khoa

TS. LÊ ĐÌNH DƯƠNG

Giáo vụ

CN. ĐỖ THỊ THU THẢO

Thư ký


BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TS. PHAN VĂN HIỀN

Trưởng Bộ môn

TS.LÊ TẤN DUY

 

PGS.TS. TRẦN VĂN

CHÍNH

TS. VÕ NHƯ TIẾN

 

TS. HOÀNG DŨNG

PST TS. LÊ THÀNH BẮC

 

THS. NGUYỄN VĂN TẤN 

THS. VÕ QUANG SƠN

TS. NGUYỄN THỊ ÁI NHI 

THS. NGUYỄN THỊ HÀ

 

THS. NGUYỄN HỒ SĨ HÙNG

THS. NGUYỄN BÌNH NAM

 

 

 

 

 

 

 


BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

TS. NGUYỄN KIM ÁNH

Trưởng Bộ môn

PGS.TS ĐOÀN QUANG

VINH

TS. NGUYỄN HOÀNG MAI

 

TS. NGUYỄN ANH DUY

 

TS. NGUYỄN VĂN MINH

TRÍ

TS. NGUYỄN QUỐC ĐỊNH

 

TS. TRẦN ĐÌNH KHÔI

QUỐC

TS. LÊ TIẾN DŨNG

 

TS. LÊ QUỐC HUY

 

TS. NGÔ ĐÌNH THANH

THS. TRẦN THÁI ANH

ÂU

THS. NGUYỄN THỊ KIM

TRÚC

TS. TRẦN THỊ MINH 

DUNG

THS. NGUYỄN ĐỒNG HẢI

PHƯƠNG

TS. TRƯƠNG THỊ BÍCH 

THANH

TS. GIÁP QUANG HUY

TS. NGUYỄN LÊ HÒA

 

 

 

 

 

 


 BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN

TS. TRỊNH TRUNG HẾU

Trưởng Bộ môn

TS. TRẦN VINH TỊNH

 

GS.TS. LÊ KIM HÙNG

 

TS. TRẦN TẤN VINH

 

THS. ĐOÀN NGỌC MINH TÚ

 

PGS.TS NGÔ VĂN

DƯỠNG

PGS.TS ĐINH THÀNH

VIỆT

THS. HẠ ĐÌNH TRÚC

TS. ĐOÀN ANH TUẤN

THS. PHẠM VĂN KIÊN

TS. LÊ ĐÌNH DƯƠNG

TS. PHAN ĐÌNH CHUNG

TS. LƯU NGỌC AN

TS. LÊ THỊ TỊNH

MINH

THS. NGUYỄN HỒNG VIỆT

PHƯƠNG

TS. DƯƠNG MINH QUÂN

TS. NGUYỄN HỮU HIẾU

THS. NGUYỄN TÙNG LÂM

THS. LÊ HỒNG LÂM

THS. HOÀNG TRẦN THẾ

Thông tin liên hệ

Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa

  • Địa chỉ: 54 - Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng
  • Phòng:  Phòng A206
  • Điện thoại: 0511.3738.268
  • Email:khoadien@dut.udn.vn
  • Hotline: 647-507-1376

Lượt truy cập

016488
Hôm nay
Hôm qua
Trong tháng
Tất cả
427
230
6404
16488