Đội ngũ cán bộ khoa

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Ảnh Họ tên và chức vụ Thông tin liên hệ Ghi chú
LTDUNG

PGS. TS. Lê Tiến Dũng

Trưởng khoa

 

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0912 48 3535

 
PVHIEN

TS. Phan Văn Hiền

Phó trưởng khoa

 

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0905 841 819

 
LDDUONG

 

PGS. TS. Lê Đình Dương

Phó Trưởng khoa

 

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại0905 320 755

 

GIÁO VỤ VÀ THƯ KÝ KHOA

Ảnh Họ tên và chức vụ Thông tin liên hệ Ghi chú
VQSON

TS. Võ Quang Sơn

Giáo vụ

 

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại0914 000 054

 
DTTTHAO

ThS. Đỗ Thị Thu Thảo

Thư kí

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại0934 974 343

 

 


BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Ảnh Họ tên và chức vụ Thông tin liên hệ Ghi chú
PVHIEN

TS. Phan Văn Hiền

Trưởng bộ môn

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại0905 841 819

 
LTBAC

PGS. TS. Lê Thành Bắc

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại0913 423 178

 
TVCHINH

PGS. TS. Trần Văn Chính

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại0165 565 2319

 
HDUNG

TS. Hoàng Dũng

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0983 010 023

 
NTHA

TS. Nguyễn Thị Hà

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0966 481 350

 
NHSHUNG

TS. Nguyễn Hồ Sĩ Hùng

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0978 759 332

 
NBNAM

ThS. Nguyễn Bình Nam

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại0905 076 545

 
NTANHI

TS. Nguyễn Thị Ái Nhi 

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại0935 118 525

 
VQSON TS. Võ Quang Sơn

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại0914 000 054

 
NVTAN

ThS. Nguyễn Văn Tấn

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại0925 263 579

 
VNTIEN

TS. Võ Như Tiến

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoạil: 0905 136 719

 

 


BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Ảnh Họ tên và chức vụ
Thông tin liên hệ
Ghi chú
NKANH

TS. Nguyễn Kim Ánh

Trưởng Bộ môn

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0962 369 525

 
TTAAU

ThS. Trần Thái Anh Âu

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0969 013 013

 
NQDINH

TS. Nguyễn Quốc Định

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0122 269 9371

 
TTMDUNG

TS. Trần Thị Minh Dung

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0944 357 127

 
LTDUNG

PGS. TS. Lê Tiến Dũng

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0912 483 535

 
GQHUY

TS. Giáp Quang Huy

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0905 272 423

 
NHMAI

TS. Nguyễn Hoàng Mai

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0935 283 283

 
NDHPHUONG

TS. Nguyễn Đồng Hải Phương

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: -

 
TDKQUOC

TS. Trần Đình Khôi Quốc

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0905 356 565

 
NDTHANH

TS. Ngô Đình Thanh

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0914 486 786

 
TTBTHANH

TS. Trương Thị Bích Thanh

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0935 103 301

 
NTKTRUC

ThS. Nguyễn Thị Kim Trúc

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0905 438 270

 
DQVINH

PGS. TS. Đoàn Quang Vinh

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0903 586 586

 

 


BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN

Ảnh Họ tên và chức vụ
Thông tin liên hệ
Ghi chú
TTHIEU

TS. Trịnh Trung Hiếu

Trưởng Bộ môn

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0947 058 220

 
LNAN

TS. Lưu Ngọc An

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0913 842 776

 
PDCHUNG

TS. Phan Đình Chung

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0988 983 127

 
LDDUONG

PGS. TS. Lê Đình Dương

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0905 320 755

 
NVDUONG

PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0913 405 526

 
NHHIEU

PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiếu

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0917 976 589

 
LKHUNG

GS. TS. Lê Kim Hùng

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0914 112 526

 
PVKIEN

TS. Phạm Văn Kiên

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0937 956 953

 
LHLAM

TS. Lê Hồng Lâm

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0935 724 885

 
NTLAM

TS. Nguyễn Tùng Lâm

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0983 657 458

 
NHVPHUONG

TS. Nguyễn Hồng Việt Phương

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0917 981 779

 
DMQUAN

TS. Dương Minh Quân

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0978 468 468

 
HTTHE

ThS. Hoàng Trần Thế

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0905 988 840

 
TVTINH

TS. Trần Vinh Tịnh

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0905 243 999

 
DATUAN

TS. Đoàn Anh Tuấn

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0168 323 2222

 
HDTRUC

TS. Hạ Đình Trúc

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0905 429 456

 
TTVINH

TS. Trần Tấn Vinh

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại 0935 072 261

 
DTVIET

PGS. TS. Đinh Thành Việt

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0974 736 363

 

 


TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN

Ảnh Họ tên và chức vụ Thông tin liên hệ Ghi chú
PVHIEN

TS. Phan Văn Hiền

Trưởng trung tâm

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0905 841 819

 
NVCA

ThS. Nguyễn Văn Cả

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0986 169 017

 
NQCHUNG

KS. Nguyễn Quang Chung

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0123 558 6586

 
NTLUC

KS. Nguyễn Thế Lực

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0983 734 471

 
NRE

KS. Nguyễn Rê

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0905 170 336

 
NQTAN

ThS. Nguyễn Quang Tân

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0903 518 978

 
KTUTHUONG

ThS. Khương Thị Út Thương

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0949 523 454

 
TATUAN

ThS. Trần Anh Tuấn

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0236 3608 698

 

 


 

Thông tin liên hệ

Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa

  • Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
  • Phòng:  Phòng A208
  • Điện thoại: 0236.3842738
  • Email: khoadien@dut.udn.vn

Lượt truy cập

352754
Hôm nay
Hôm qua
Trong tháng
Tất cả
20
259
4495
352754