Print this page

TB tuyển dụng Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng

06 March 2018 Author :  

1. Vị trí:

- 10 cán bộ kỹ thuật điện/cơ khí

- 2 kỹ sư điện tự động

2. Thời hạn: từ ngày 1/3/2018 đến 20/3/2018

3. Thông tin liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng - 01 Đỗ Thúc Tịnh, Cẩm Lê, Đà Nẵng

Tel: 02363 846466

Chi tiết xem file đính kèm.