joomla 1.6

KHOA ĐIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Danh sách ủng hộ Lễ kỷ niệm 40 năm Khoa Điện PDF. In Email
Cựu sinh viên - Cựu sinh viên
Viết bởi Khoa Điện   
Thứ ba, 04 Tháng 8 2015 00:00

DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ, DOANH NGHIỆP
ỦNG HỘ LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM KHOA ĐIỆN

 (CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 22/9/2015)

       Đầu tiên, tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Điện xin chân thành cảm ơn các cá nhân, tập thể cựu sinh viên Khoa Điện và các doanh nghiệp đã ủng hộ cho Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa Điện, đây cũng chính là tình cảm mà các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp đối với Khoa Điện, Khoa Điện rất trân trọng và biết ơn.

        Danh sách ủng hộ cho Lễ kỷ niệm và Quỹ khuyến học (sắp xếp theo ngày ủng hộ). 

STT Ngày nhận Tên cá nhân, đơn vị  Ghi chú
1 22/4/2015 Đặng Đình Phụng - cựu sinh viên khóa 81D
2 11/5/2015 Cựu sinh viên làm việc tại Công ty Điện lực Bình Định        
3 30/6/2015 Cựu sinh viên tại Truyền tải điện Lâm Đồng        
4 3/7/2015 Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện Miền Trung       
5 14/7/2015 Cựu sinh viên tại công ty Điện Lực Đak Lak        
6 14/7/2015 Công ty Thủy điện A Vương
7 19/7/2015 Cựu sinh viên khóa 90D       
8 20/7/2015 Nguyễn Thị Thao Thao - cựu sinh viên 76D         
9 22/7/2015 Công ty Cổ phần tư vấn điện 3 chi nhánh Miền Trung       
10 23/7/2015 Trần Văn Ba - cựu sinh viên 75D         
11 23/7/2015 Công ty CP Thủy Điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) và cựu sinh viên khoa Điện tại công ty DHD        
12 24/7/2015 Cựu sinh viên lớp 33DLD          
13 24/7/2015 Đặng Công Ngôn - cựu sinh viên 76D        
14 27/7/2015 Nguyễn Quang Chơn - cựu sinh viên 75D      
15 28/7/2015 Cựu sinh viên lớp 87D        
16 31/7/2015 Cựu sinh viên công ty Thủy điện Sông Bung         
17 3/8/2015 Nguyễn Minh Trí - cựu NCS
18 3/8/2015 Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng
       
19 4/8/2015 Cựu sinh viên lớp 88D1         
20 4/8/2015 Cao Bá Giang - cựu sinh viên khóa 77D
21 8/8/2015 Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
22 8/8/2015 Cựu sinh viên công tác tại Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng    
23 10/8/2015 Công ty Điện lực Quảng Nam     
24 10/8/2015 Cựu sinh viên công tác tại công ty Điện lực Phú Yên        
25  11/8/2015 Cựu học viên cao học K23HTĐ     
26 12/8/2015 Phòng Kỹ thuật Công ty Truyền Tải Điện 3      
27 13/8/2015 Tổng Công ty Phát Điện 2   
28 13/8/2015 Công ty TNHH Hải Vân Nam  
29 14/8/2015 Công ty Thủy Điện Trị An
30 14/8/2015 Công ty TNHH MTV Tư vấn điện Miền Trung
31 17/8/2015 Cựu sinh viên tại công ty Điện lực Quảng Ngãi
32 18/8/2015 Cựu sinh viên lớp 94D
33 19/8/2015 Cựu sinh viên lớp 89D
34 24/8/2015 Ban quản lý dự án Điện Nông thôn miền Trung
35 24/8/2015 Cựu sinh viên tại Công ty Thủy Điện Buôn Kuôp
36 24/8/2015 Cựu sinh viên Công ty Điện lực Đăk Nông
37 24/8/2015 Cựu sinh viên Công ty Truyền tải điện 3
38 26/8/2015 Cựu sinh viên Công ty Thủy điện Đồng Nai
39 26/8/2015 Công ty CP Đầu tư Điện lực
40 28/8/2015 Nguyễn Duy Cường
41 28/8/2015 Cựu sinh viên tại Tổng Công ty Điện lực miền Trung
42 28/8/2015 Công ty TNHH Tư vấn - Xây lắp 504
43  1/9/2015 Truyền Tải Điện Đak Lak
44 3/9/2015 Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung
45 3/9/2015 Cựu sinh viên tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung
46 4/9/2015 Cựu sinh viên khóa 77D
47 4/9/2015 Cựu sinh viên khóa 75D
48 4/9/2015 Công ty CP Xây lắp điện Đà Nẵng
49 4/9/2015 Cựu sinh viên tại Công ty CP Xây lắp điện Đà Nẵng
50 7/9/2015 Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch Tổng công ty phát điện 3
51 7/9/2015 Cựu NCS Mạng & HTĐ (2002-2005)
52 8/9/2015 Cựu sinh viên tại Ban Quản lý Dự án Lưới điện miền Trung
53 8/9/2015 Công ty Bach'Chambard
54 8/9/2015 Điện lực Quảng Bình
55 9/9/2015 Công ty Lưới điện cao thế miền Trung
56 9/9/2015 Nguyễn Lâm An - 89D1
57 9/9/2015 Công ty Xây dựng Thuận An
58 11/9/2015 Công ty ATS
59 11/9/2015 Công ty Truyền tải điện 2 và cựu sinh viên tại công ty
60 11/9/2015 Ngô Thị Thu Hoài
61 11/9/2015 Công ty Thủy Điện Ialy
62 14/9/2015 Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng
63 14/9/2015 Cựu sinh viên khóa 78D
64 14/9/2015 Nhà máy Vinasoy Bắc Ninh
65 14/9/2015 Cựu sinh viên tại công ty điện Gia Lai
66 14/9/2015 Cựu sinh viên tại công ty điện lực Thừa thiên Huế
67 14/9/2015 Công ty Điện lực Quảng Trị
68 15/9/2015 Nguyễn Hồng - Nha Trang
69 15/9/2015 Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Nam
70 15/9/2015 Công ty Điện lực Đak Nông
71 16/9/2015 Công ty Kỹ thuật Novas
72 16/9/2015 Huỳnh Kim Hàn
73 16/9/2015 Tô Văn Tiên - cựu sinh viên lớp 31DLD, công tác tại điện lực Cát Tiên
74 16/9/2015 Cựu sinh viên tại Ninh Thuận
75 16/9/2015 Khoa Công nghệ thông tin - Trường ĐHBK
76 16/9/2015 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4
77 16/9/2015 Cựu sinh viên tại Truyền tải điện Gia Lai
78 17/9/2015 Cựu sinh viên tại Công ty CP Sông Ba
79 17/9/2015 Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện miền Trung
80 17/9/2015 Cựu sinh viên tại Công ty Điện lực Khánh Hòa
81 17/9/2015 Đoàn Văn Đông - cựu sinh viên lớp 03D3
82 17/9/2015 Công ty CP Thủy điện miền Trung
83 17/9/2015 Công ty CP Cơ điện miền Trung
84 17/9/2015 Cựu sinh viên tại Công ty CP Cơ điện miền Trung
85 17/9/2015 Khoa Nhiệt - Điện lạnh trường ĐHBK
86 18/9/2015 Học viên lớp K29TDH Đà Nẵng
87 18/9/2015 Khoa Môi trường - Trường ĐHBK
88 18/9/2015 Ban quản lý dự án các công trình điện miền trung và cựu sinh viên tại công ty
89 18/9/2015 Lê Thị Kim Diệp Thủy
90 18/9/2015 Nguyễn Khoa Phi Dũng
91 19/9/2015 Thầy Trần Văn Vang - Khoa Nhiệt – Điện lạnh
92 19/9/2015 Nhóm NCS Bộ môn HTĐ (Nam, Khoa, Kỳ, Kiên, Tấn, Tường, Việt)
93 19/9/2015 Đỗ Văn Cần - nghiên cứu sinh Tự động hóa
94 19/9/2015 Cựu sinh viên lớp 79D
95 19/9/2015 Công ty Mua bán Điện
96 19/9/2015 Khoa Cơ khí Trường ĐHBK
97 20/9/2015 Phòng Kế hoạch tài chính Trường ĐHBK
98 20/9/2015 Nguyễn Duy Dũng - 92ĐM
99 20/9/2015 Công ty Phát triển Thủy điện Sesan
100 20/9/2015 Khoa Hóa - Trường ĐHBK
101 20/9/2015 Phòng Đào tạo - Trường ĐHBK
102 20/9/2015 Đỗ Hữu Thiện - 81D
103 20/9/2015 Phòng KT & ĐCBLGD Trường ĐHBK
104 20/9/2015 Nguyễn Phi Lộc - 96D4
105 20/9/2015 Nguyễn Văn Ngà - 96D3
106 20/9/2015 Dương Ngọc Thỉnh - 96D3
107 20/9/2015 Cựu sinh viên lớp 76D
108 20/9/2015 Trần Trung Phương - 86D
109 20/9/2015 Võ Khắc Hoàng - 89D1
110   20/9/2015 Cựu sinh viên lớp 00D4
 111  20/9/2015 Khoa Điện - Trường Cao đẳng Công nghệ
112   20/9/2015 Thảo, Nam, Thế - cựu sinh viên K22PY
113   20/9/2015 Nguyễn Thị Hồng Nga - cựu sinh viên K22PY
114   20/9/2015 Phòng Công tác Sinh viên - Trường ĐHBK
115   20/9/2015 Khoa Điện tử Viễn thông - Trường ĐHBK
116   20/9/2015 Khoa Xây dựng Thủy lợi Trường ĐHBK
117   20/9/2015 Nguyễn Nam Giang - 03D3
118   20/9/2015 Trần Minh Triển - 81D
119   20/9/2015 Cựu sinh viên lớp 91D1
120   20/9/2015 Trần Bốn - 79D
121   20/9/2015 Nguyễn Mai Hương - 86D
122   20/9/2015 Cựu sinh viên lớp 19D2
123   20/9/2015 Trần Kim Quyên - NCS 25TĐH
124   20/9/2015 Bùi Ngọc Quảng - 97D5
125   20/9/2015 Cựu sinh viên lớp 98D3
126   20/9/2015 Nguyễn Dũng - 75D2
127   20/9/2015 Nguyễn Duy Minh Khang - 02DTD
128   20/9/2015 Lê Anh Dũng-78D
129   20/9/2015 Nguyễn Mạnh Hà-92D1
130   20/9/2015 Võ Thị Nhung-01D2
131   20/9/2015 Thiều Rựa-K12
132   20/9/2015 Cựu sinh viên tại Điện lực Kontum
133   20/9/2015 Cựu sinh viên lớp 81D
134   20/9/2015 Khoa xây dựng cầu đường Trường ĐHBK
135   20/9/2015 Trần Phú - 94D2
136   20/9/2015 Khoa Xây dựng Dân dụng Trường ĐHBK
137   20/9/2015 Trần Hữu Châu Giang, Văn Quốc Hải - 99D4
138   20/9/2015 Nguyễn Tiến Cường - 95D4
139   20/9/2015 Nguyễn Sơn - 20D1TC
140   20/9/2015 Nguyễn Thanh Hùng - 85D1
141   20/9/2015 Trần Văn Khanh - 94D2
142   20/9/2015 Lê Vĩnh Khang - 97D5
143   20/9/2015 Nguyễn Thành Nam - 97D3
144   20/9/2015 Nguyễn Pháp - 82D1
145   20/9/2015 Hồ Ngọc Thành - 78D
146   20/9/2015 Lê Thị Bạch Dương - 80D
147  20/9/2015 Phạm Anh Đức - Khoa Quản lý dự án
148   20/9/2015 Nguyễn Thanh - 93D2
149   20/9/2015 Đặng Văn Tuần - 82D1
150   20/9/2015 Dương Công Trung - cựu học viên cao học K22
151   20/9/2015 Nguyễn Thị Hồng
152   20/9/2015 Nguyễn Thị Lệ Thủy - 75D
153   20/9/2015 Nguyễn Đình Hiệp - 75D
154   20/9/2015 Võ Minh Sang - 75D
155   20/9/2015 Nguyễn Đức Quận - 23D1DE
156   20/9/2015 Công ty CP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh - Trần Đình Phúc
157   20/9/2015 Công ty TNHH MTV Xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế
158   20/9/2015 Nguyễn Thị Loan - 76D
159   20/9/2015 Lê Văn Phương -K4TC
160   20/9/2015 Lê Khắc Thi - 83D
161   20/9/2015 Nguyễn Ngọc Hiếu - 99D4
162   20/9/2015 Huỳnh Tấn Thành, Trần Xuân Hòa - 78D
163   20/9/2015 Công ty CP Điện lực Khánh Hòa
164   20/9/2015 Nguyễn Đức - 82D1
165   20/9/2015 Hồ Trung Đông - 82D
166   20/9/2015 Cựu sinh viên 78D
167   20/9/2015 Công ty TNHH Văn Thanh
168   20/9/2015 Cựu sinh viên tại công ty PECC4
169   20/9/2015 Cựu sinh viên lớp 33D1DN

           Những tình cảm sâu sắc, những quà tặng và những lời chúc tốt đẹp của Quý cơ quan, Quý vị đại biểu là nguồn động viên cổ vũ to lớn để tập thể cán bộ và sinh viên Khoa Điện vững bước tiến lên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, tiếp tục xây dựng và phát huy truyền thống hào hùng của Khoa Điện.

Khoa Điện xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Công ty, Quý vị đại biểu.

Kính chúc Quý vị và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

 

40 NĂM - KHOA ĐIỆN

       40nam


You are here: