TB lấy ý kiến phản hồi của SV về lớp học phần

  • PDF.

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA

SINH VIÊN VỀ LỚP HỌC PHẦN

HỌC KỲ II, III NĂM HỌC 2016-2017

Trường Đại học Bách khoa triển khai hoạt động đánh giá lớp học phần như sau: trong vòng 02 tuần trước khi kết thúc lớp học phần, sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân tại website: http://daotao.dut.udn.vn/ca để đánh giá. Sinh viên không hoàn thành đánh giá lớp học phần nào thì phải chờ đến cuối thời hạn công bố điểm của toàn trường mới có thể xem điểm của lớp học phần tương ứng.

Chi tiết trong file đính kèm.

               No account yet?
Bạn đang truy cập: