joomla 1.6

KHOA ĐIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Cơ cấu tổ chức
Danh sách bộ môn Hệ thống điện PDF. In Email
Thông tin giới thiệu - Cơ cấu tổ chức
Viết bởi Khoa Điện   
Thứ năm, 30 Tháng 12 2010 12:28

DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT

Email

1

Trịnh Trung

Hiếu

GV.TS

 0965438339

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 

Trưởng Bộ môn

 

2

Trần Vinh

Tịnh

GVC.TS

05112485888

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 

Giảng viên BM Hệ thống điện

0905342999

3

Lưu Ngọc

An

GV.TS

05113842776

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 

Giảng viên BM Hệ thống điện

0982842776

4

Phan Đình

Chung

GV.ThS

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 

Giảng viên BM Hệ thống điện

0821075171080

5

Lê Đình

Dương

GV.TS


Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 

Giảng viên BM Hệ thống điện


6

Ngô Văn

Dưỡng

PGS.TS

05113825526

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đại học Đà Nẵng

 

Phó Giám đốc

0913405526

7

Nguyễn Hữu

Hiếu

GV.TS

05113632236

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 

Trưởng khoa

0917976589

8

Lê Kim

Hùng

GS.TS

05112210306

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

 

Hiệu trưởng

0914112526

9

Phạm Văn

Kiên

GV.ThS


Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 

Giảng viên BM Hệ thống điện

0982205396

10

Nguyễn Tùng

Lâm

GV.ThS

 

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 

Giảng viên BM Hệ thống điện

0936112050

 

11

Lê Hồng

Lâm

 

 

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 

 

 

 

12

Lê Thị Tịnh

Minh

GV.ThS

05113620848

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 

Giảng viên BM Hệ thống điện

0913620848

13

Nguyễn Hồng Việt

Phương

GV.ThS

05113638400

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 

Giảng viên BM Hệ thống điện

0917981779

14

Dương Minh

Quân

GV.ThS

05113842597

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 

Giảng viên BM Hệ thống điện

0984858789

15

Nguyễn Văn

Tiến

GVC.ThS

05113935317

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường Cao Đẳng Công nghệ- ĐH Đà Nẵng

 

Trưởng Bộ môn 

0905420010

16

Hoàng Trần

Thế

GV. ThS

0511739973

 

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 

Giảng viên BM Hệ thống điện

0905988840

17

Hạ Đình

Trúc

GV.ThS

05113211003

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 

Giảng viên BM Hệ thống điện

0905429456

18

Đòan Ngọc Minh

GVC.ThS

0511.3699093

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

TT Đào tạo Thường xuyên

 

Trưởng phòng HCTH

0903527732

19

Đoàn Anh

Tuấn

GV.TS

0511.3501449

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 

Trưởng Phòng Cơ sở vật chất

Chủ tịch Công đoàn

01683232222

20

Đinh Thành

Việt

PGS.TS

0511-2242572

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đại học Đà Nẵng

 

Trưởng ban ĐBCLGD

0974736363

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

21

Trần Tấn

Vinh

GVC.TS

05113826014

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trường Cao Đẳng CNTT-ĐH Đà Nẵng

 

Hiệu Trưởng

0935072261

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


 


40 NĂM - KHOA ĐIỆN

       40nam


You are here: