joomla 1.6

KHOA ĐIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Cơ cấu tổ chức
Đội ngũ giảng viên Bộ môn Điện công nghiệp PDF. In Email
Thông tin giới thiệu - Cơ cấu tổ chức
Viết bởi Khoa Điện   
Thứ năm, 30 Tháng 12 2010 14:26

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 PHAN VAN HIEN

GVC.TS. PHAN VĂN HIỀN, 1983

Trưởng Bộ môn

 

 
Le Tan Duy TRAN VAN CHINH Vo Nhu Tien

GVC.TS.

LÊ TẤN DUY

1976

PGS.TS.

TRẦN VĂN CHÍNH

1977

GVC.TS.

VÕ NHƯ TIẾN

1979

DUONG NGOC THO BUI TAN LOI LeThanhBac

GVC.ThS.

DƯƠNG NGỌC THỌ

1979

GVC. ThS.

BÙI TẤN LỢI

1980

PGS.TS.

LÊ THÀNH BẮC

1988

HOANG DUNG 2 NGUYEN THE LUC NGUYEN VAN TAN

GVC. TS.

HOÀNG DŨNG

1985

KS.

NGUYỄN THẾ LỰC

1996

GV. ThS.

NGUYỄN VĂN TẤN

2001

VO QUANG SON anhtuan nhi

GV. ThS.

VÕ QUANG SƠN

2004

KS.

TRẦN ANH TUẤN

2007

GV. ThS.

NGUYỄN THỊ ÁI NHI

2008

 

GV. ThS.

NGUYỄN THỊ HÀ

2010

GV. ThS.

NGUYỄN HỒ SĨ HÙNG

2010

 GV

NGUYỄN BÌNH NAM

2012

 
Danh sách bộ môn Điện Công nghiệp PDF. In Email
Thông tin giới thiệu - Cơ cấu tổ chức
Viết bởi Khoa Điện   
Thứ năm, 30 Tháng 12 2010 14:53

DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Phan Văn Hiền

GVC.TS

05113500100

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Trưởng Bộ môn

 

 

2

Lê Thành Bắc

GVC.PGS.TS

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đại học Đà Nẵng

Chánh Văn phòng

0913423178

 

3

Trần Văn Chính

GVC.PGS.TS

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Giảng viên  BM Điện công nghiệp

01655652319

 

4

Hoàng Dũng

GVC.TS

0983010023

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trường Cao đẳng Công nghệ

Phó Hiệu trưởng

0917980688

 

5

Lê Tấn Duy

GVC.TS

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Giảng viên BM Điện công nghiệp

0903501446

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Nguyễn  Thị Hà

GV.ThS

 

 

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Giảng viên  BM Điện công nghiệp

0966481350

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

Nguyễn Hồ Sĩ Hùng

GV.ThS

05113757249

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Giảng viên  BM Điện công nghiệp

0978759332

 

8

Bùi Tấn Lợi

GVC.ThS

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Chủ tịch CĐ khoa

0914063749

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9

Nguyễn Bình Nam

GV.KS

 

 

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Giảng viên  BM Điện công nghiệp

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   10

Nguyễn Thị Ái Nhi

GV.ThS

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Giảng viên  BM Điện công nghiệp

 

 

11 

Võ Quang Sơn

GV.ThS

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Giảng viên  BM Điện công nghiệp

 

 

12 

Nguyễn Văn Tấn

GV.ThS

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Giáo vụ khoa

0925263579

 

 13

Dương Ngọc Thọ

GVC.ThS

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN

Trưởng phòng Đào tạo

0903507287

 

 14

Võ Như Tiến

GVC.ThS

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Giảng viên  BM Điện công nghiệp

0905136719

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


40 NĂM - KHOA ĐIỆN

       40nam


You are here: