joomla 1.6

KHOA ĐIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Đề tài - Dự án
Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện PDF. In Email
Hợp tác quốc tế - Đề tài - Dự án
Viết bởi Đinh Thành Việt   
Thứ bảy, 30 Tháng 7 2011 23:17

STT

Tên đề tài

Cấp quyết định, mã số

Số QĐ,

ngày tháng năm

1

Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời để giải quyết bài toán sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Cấp cơ sở, mã số SĐH10-01-16-CH

2010

2

Thiết kế tối ưu hệ thống nguồn điện trong máy bay

Cộng hòa Pháp

2010

3

Sử dụng máy vi tính để tính toán ngắn mạch trong hệ thống điện

Cấp trường

2010

4

Ứng dụng LabVIEW nghiên cứu ổn định của máy phát điện

Cấp trường

2010

5

Nghiên cứu hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp 110kV Bình Chánh tỉnh Quảng Ngãi

Cấp trường

2010

6

Nghiên cứu chế độ làm việc không đối xứng mạng phân phối để ứng dụng cho mạng một pha nhằn nâng cao hiệu quả kinh tế.

Cấp cơ sở ĐHĐN, Mã số B 2006 - DN 02 – 05

2009

7

Nghiên cứu công nghệ điều khiển Hệ thống điện bằng máy tính để áp dụng cải tạo các trạm biến áp 110kV

Cấp Bộ trọng điểm

2009

8

Xây dựng các phần mềm phục vụ cho công tác Tuyển sinh sau đại học và Quản lý KHCN tại Đại học Đà Nẵng

Cấp Bộ, Mã số B2007-ĐN 01-09

2009

9

Thiết kế tối ưu kênh truyền công suất trong máy bay Airbus

 

2008

10

Nghiên cứu thiết kế hệ thống SCADA ứng dụng cho lưới điện phân phối 22kV

Cấp cơ sở, Mã số T2008-02-57

2008

11

Nghiên cứu công nghệ điều khiển hệ thống điện bằng máy tính để áp dụng cải tạo nâng cấp các trạm biến áp 110KV

Cấp Bộ trọng điểm, mã số: B2007-ĐN01-10-TĐ

2007

12

Nghiên cứu phân đoạn lưới điện phân phối - ứng dụng cho lưới điện phân phối thành phố Đà  Nẵng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2007

13

Mô phỏng và điều khiển các thiết bị phân phối điện năng

Cấp Bộ

2005

14

Xây dựng phần mềm hỗ trợ huấn luyện điều độ viên lưới điện phân phối

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2005

15

Xây dựng phần mềm mô phỏng thí nghiệm bảo vệ rơ le

Cấp cơ sở ĐHĐN, Mã số  T04-15-76

2004

16

Xây dựng phần mềm tính toán lưới điện phân phối theo lượng điện năng tiêu thụ

Cấp Bộ, Mã số B2003 -15-34

2004

17

Nghiên cứu lập trình huấn luyện điều độ viên lưới điện phân phối

Công ty Điện lực 3

2004

18

Lập trình huấn luyện điều độ viên lưới phân phối

Cấp Ngành, Mã số NCKH-03-01

2004

19

Tính toán và phân tích các chế độ vận hành thực tế của hệ thống điện miền Trung

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2003

20

Truyền sóng trên đường dây có hổ cảm

ĐHĐN

2002

21

Một phương pháp giải bài tóan bù công suất phản kháng trong lưới phân phối.

Cấp cơ sở ĐHĐN

2001

22

Miền làm việc cho phép theo điều kiện giới hạn ổn định tĩnh của Hệ thống điện hợp nhất có đường dây siêu cao áp

Cấp Bộ

2001

23

Môi trường truyền tín hiệu điều khiển bằng song

ĐHĐN

2001

24

Tính suất cắt đường dây do sét

ĐHĐN

2001

25

Nghiên cứu thiết lập quy trình bù công suất phản kháng nhằm giảm tổn thất điện năng trong lưới phân phối.

Tổng Công ty Điện lực Việt nam

2000

26

Xây dựng chương trình kiểm tra và thao tác thiết bị phân phối điện năng

Cấp trường

2000

27

Tính tóan tổn thất điện năng trong lưới phân phối.

Cấp cơ sở ĐHĐN

1999

28

Sử dụng lý thuyết xác suất vào dự báo thiết bị điện

Đại học Đà Nẵng

1998

29

Nghiên cứu tính toán và đề xuất các phương án chống tổn thất điện năng ở một số khu vực có phụ tải lớn của các Công ty điện lực.

Tổng Công ty Điện lực Việt nam

1998

30

Nghiên cứu xây dựng miền làm việc cho phép của đường dây siêu cao áp

Cấp trường

1998

31

Sử dụng lý thuyết xác suất vào dự báo thiết bị điện

Đại học Đà Nẵng

1998

32

Tính toán an toàn hệ thống điện trong thời gian thực

Cấp Bộ, Mã số B97-15-18

1998

33

Sử dụng máy tính để thực hiện các thí nghiệm bảo vệ rơle

ĐHĐN

1997

34

Dự báo và qui hoạch điện cho khu công nghiệp hóa dầu Dung Quất

Cấp cơ sở ĐHĐN, Mã số D96-01-04

1997

35

Dự báo và qui hoạch điện cho khu công nghiệp hóa dầu Dung Quất

Cấp cơ sở ĐHĐN, Mã số D96-0104

1997

36

Quy hoạch, tính toán lưới điện khu vực Miền Trung sau trạm 500kV Đà Nẵng.

Tổng Công ty Điện lực Việt nam

1992

37

Nghiên cứu chế tạo và lắp ráp hệ thống thang máy tự động

Cấp trường

1990

 


40 NĂM - KHOA ĐIỆN

       40nam


You are here: