joomla 1.6

KHOA ĐIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Cơ cấu tổ chức
Đội ngũ giảng viên Bộ môn Tự động hóa PDF. In Email
Thông tin giới thiệu - Cơ cấu tổ chức
Viết bởi Khoa Điện   
Thứ năm, 30 Tháng 12 2010 12:40

 ĐỘI NGŨ CÁN BỘ BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

thanh

GV.TS Trương Thị Bích Thanh - Trưởng Bộ môn

 

 

 

DQ VINH  NA DUY NGUYEN HOANG MAI

PGS.TS.

ĐOÀN QUANG VINH
1985

GV.TS.

NGUYỄN ANH DUY 
1995

GV.TS Nguyễn Hoàng Mai  

NVM TRI  NQ DINH TDK QUOC 

GV.TS.

NGUYỄN VĂN MINH TRÍ
1995

 

GV.TS.

NGUYỄN QUỐC ĐỊNH
1996

GV.TS.

TRẦN ĐÌNH KHÔI QUỐC
1996

 

N QUANG TAN NK ANH  ND THANH 

ThS.

NGUYỄN QUANG TÂN  
2003

GV.ThS.

NGUYỄN KIM ÁNH 
2004

GV.ThS.

NGÔ ĐÌNH THANH 
2004

 

LT DUNG

Le Quoc Huy TTA AU

 

GV.TS

LÊ TIẾN DŨNG 
2004

GV.TS.

LÊ QUỐC HUY 
2004

GV.ThS.

TRẦN THÁI ANH ÂU
2007

 

 PC DUNG NTK TRUC   Tran_Thi_Minh_Dung

 

GV.ThS.

PHẠM CÔNG DŨNG  
2009

 

GV.ThS.

NGUYỄN THỊ KIM TRÚC
2009

 

ThS.

TRẦN THỊ MINH DUNG

2010

 NDH_Phuong

 

KS.

NGUYỄN ĐỒNG HẢI PHƯƠNG

2010

 

 

 
Danh sách bộ môn Tự động hóa PDF. In Email
Thông tin giới thiệu - Cơ cấu tổ chức
Viết bởi Khoa Điện   
Thứ năm, 30 Tháng 12 2010 13:23

DANH SÁCH CÁN BỘ BM TỰ ĐỘNG HÓA

STT

HỌ  VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐTDĐ

Email

1

Trương Thị Bích Thanh

GV.TS

0935103301

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Trưởng Bộ môn

 

 

2

Nguyễn Kim Ánh

GV.ThS

0989161160

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Giảng viên BM Tự động hóa

 

 

3

Trần Thái Anh Âu

GV.ThS

0906596569

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Giảng viên BM Tự động hóa

 

 

4

Nguyễn Quốc Định

GV.TS

01222699371

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Giảng viên BM Tự động hóa

 

 

5

Trần Thị Minh Dung

GV.ThS

0905604345

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Giảng viên BM Tự động hóa

 

 

6

Lê Tiến Dũng

GV.TS

 0912483535

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Phó Trưởng khoa

 

 

7

Phạm Công Dũng

GV.ThS

0905118538

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Giảng viên BM Tự động hóa

 

 

8

Nguyễn Anh Duy

GV.TS

0914049493

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường CĐCN, ĐH Đà Nẵng

Trưởng Khoa Điện

 

 

9

Nguyễn Lê Hòa

GV.TS

0912919157

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Trợ lý Chương trình tiên tiến - Hệ Thống Nhúng

 

 

10

Lê Quốc Huy

GV.TS

 0912781769

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Giảng viên BM Tự động hóa

 

 

11

Giáp Quang Huy

GV.TS

0905272423

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Giảng viên BM Tự động hóa

 

 

12

Nguyễn Hòang Mai

GVC.TS

0935283283

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Giảng viên BM Tự động hóa

 

 

13

Nguyễn Đồng Hải Phương

GV.KS

0905604345

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Giảng viên BM Tự động hóa

 

 

14

Trần Đình Khôi Quốc

GV.TS

0905356565

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đại Học Đà Nẵng

Trưởng Ban Đào Tạo

 

 

15

Ngô Đình Thanh

GV.ThS

0914486786

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Giảng viên BM Tự động hóa

 

 

16

Nguyễn Văn Minh Trí

GV.TS

0935646268

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Giảng viên BM Tự động hóa

 

 

17

Nguyễn Thị Kim Trúc

GV.ThS

0974100035

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

Giảng viên BM Tự động hóa

 

 

18

Đòan Quang Vinh

PGS.TS

0903586586

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đại học Đà Nẵng

Phó Giám đốc

 

 

 


40 NĂM - KHOA ĐIỆN

       40nam


You are here: