Hướng dẫn quản trị website Khoa Điện - ĐHBK ĐN

Tài liệu hướng dẫn quản trị website Khoa Điện - DHBKDN : http://dien.dut.udn.vn/

Website khoa điện là trang web truyền tải và giới thiệu các thông tin của khoa điện, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đến với phụ huynh, sinh viên, các đối tác, doanh nghiệp... biết đến các thông tin và các hoạt động của khoa điện.

Website khoa điện hoạt động trên nền tảng hệ quản trị Joomla. Sau khi thiết kế website hoàn thiện các hạng mục và chức năng có một số hướng dẫn quản trị trang web cần lưu ý bên dưới đây

Hướng dẫn quản trị website Khoa Điện - DHBKDN

1. Hướng dẫn tạo và tổ chức các chuyên mục tin tức

Chuyên mục là các nội dung chính của trang web, một số chuyên mục chính như sau: Phụ Huynh, Sinh Viên, Tin tức, Thông báo, Hoạt động....

Để tạo các chuyên mục này ngay màn hình điều khiển chọn icon Category, hoặc chúng ta vào Menu Component - K2

 

2. Hướng dẫn tạo nội dung, bài viết tin tức

Để tạo bài viết và tin tức thì ngay màn hình quản trị , chúng ta chọn Add new item, hoặc chọn Item để vào quản trị tin tức

 

3. Hướng dẫn tổ chức hình ảnh và File upload

Tổ chức hình ảnh và các file một cách khoa học thì chúng ta nên tạo các thư mục hình ảnh dành riêng cho từng nội dung để dễ dàng quản trị và sử dụng lại hình ảnh. dễ dàng tìm kiếm.

 

4. Hướng quản trị Menu, tổ chức và sắp xếp các Menu hợp lý

Quản trị các menu ở trang chủ, các menu điều hướng trang web

Chú ý: phần quản trị menu rất quan trọng và dễ bị ảnh hướng đến bố cụ trang web cho nên phần này quản trị viên chỉ nên làm theo các nội dung đã có để không ảnh hướng trang web.

 

5. Hướng dẫn tạo Slideshow trình chiếu

Quản trị và thay đổi các hình ảnh slideshow. Để quản lý hình ảnh slideshow, chúng ta vào Menu items ở màn hình chính sau đó lọc nội dung theo chuyên mục HOME SLIDESHOW

6. Hướng dẫn liên kết các tiện ích

 Liên kết các tiện ích trên trang web, liên kết Video, hình ảnh...