joomla 1.6

KHOA ĐIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Hợp tác quốc tế
Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện PDF. In Email
Hợp tác quốc tế - Đề tài - Dự án
Viết bởi Đinh Thành Việt   
Thứ bảy, 30 Tháng 7 2011 23:17

STT

Tên đề tài

Cấp quyết định, mã số

Số QĐ,

ngày tháng năm

1

Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời để giải quyết bài toán sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Cấp cơ sở, mã số SĐH10-01-16-CH

2010

2

Thiết kế tối ưu hệ thống nguồn điện trong máy bay

Cộng hòa Pháp

2010

3

Sử dụng máy vi tính để tính toán ngắn mạch trong hệ thống điện

Cấp trường

2010

4

Ứng dụng LabVIEW nghiên cứu ổn định của máy phát điện

Cấp trường

2010

5

Nghiên cứu hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp 110kV Bình Chánh tỉnh Quảng Ngãi

Cấp trường

2010

6

Nghiên cứu chế độ làm việc không đối xứng mạng phân phối để ứng dụng cho mạng một pha nhằn nâng cao hiệu quả kinh tế.

Cấp cơ sở ĐHĐN, Mã số B 2006 - DN 02 – 05

2009

7

Nghiên cứu công nghệ điều khiển Hệ thống điện bằng máy tính để áp dụng cải tạo các trạm biến áp 110kV

Cấp Bộ trọng điểm

2009

8

Xây dựng các phần mềm phục vụ cho công tác Tuyển sinh sau đại học và Quản lý KHCN tại Đại học Đà Nẵng

Cấp Bộ, Mã số B2007-ĐN 01-09

2009

9

Thiết kế tối ưu kênh truyền công suất trong máy bay Airbus

 

2008

10

Nghiên cứu thiết kế hệ thống SCADA ứng dụng cho lưới điện phân phối 22kV

Cấp cơ sở, Mã số T2008-02-57

2008

11

Nghiên cứu công nghệ điều khiển hệ thống điện bằng máy tính để áp dụng cải tạo nâng cấp các trạm biến áp 110KV

Cấp Bộ trọng điểm, mã số: B2007-ĐN01-10-TĐ

2007

12

Nghiên cứu phân đoạn lưới điện phân phối - ứng dụng cho lưới điện phân phối thành phố Đà  Nẵng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2007

13

Mô phỏng và điều khiển các thiết bị phân phối điện năng

Cấp Bộ

2005

14

Xây dựng phần mềm hỗ trợ huấn luyện điều độ viên lưới điện phân phối

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2005

15

Xây dựng phần mềm mô phỏng thí nghiệm bảo vệ rơ le

Cấp cơ sở ĐHĐN, Mã số  T04-15-76

2004

16

Xây dựng phần mềm tính toán lưới điện phân phối theo lượng điện năng tiêu thụ

Cấp Bộ, Mã số B2003 -15-34

2004

17

Nghiên cứu lập trình huấn luyện điều độ viên lưới điện phân phối

Công ty Điện lực 3

2004

18

Lập trình huấn luyện điều độ viên lưới phân phối

Cấp Ngành, Mã số NCKH-03-01

2004

19

Tính toán và phân tích các chế độ vận hành thực tế của hệ thống điện miền Trung

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2003

20

Truyền sóng trên đường dây có hổ cảm

ĐHĐN

2002

21

Một phương pháp giải bài tóan bù công suất phản kháng trong lưới phân phối.

Cấp cơ sở ĐHĐN

2001

22

Miền làm việc cho phép theo điều kiện giới hạn ổn định tĩnh của Hệ thống điện hợp nhất có đường dây siêu cao áp

Cấp Bộ

2001

23

Môi trường truyền tín hiệu điều khiển bằng song

ĐHĐN

2001

24

Tính suất cắt đường dây do sét

ĐHĐN

2001

25

Nghiên cứu thiết lập quy trình bù công suất phản kháng nhằm giảm tổn thất điện năng trong lưới phân phối.

Tổng Công ty Điện lực Việt nam

2000

26

Xây dựng chương trình kiểm tra và thao tác thiết bị phân phối điện năng

Cấp trường

2000

27

Tính tóan tổn thất điện năng trong lưới phân phối.

Cấp cơ sở ĐHĐN

1999

28

Sử dụng lý thuyết xác suất vào dự báo thiết bị điện

Đại học Đà Nẵng

1998

29

Nghiên cứu tính toán và đề xuất các phương án chống tổn thất điện năng ở một số khu vực có phụ tải lớn của các Công ty điện lực.

Tổng Công ty Điện lực Việt nam

1998

30

Nghiên cứu xây dựng miền làm việc cho phép của đường dây siêu cao áp

Cấp trường

1998

31

Sử dụng lý thuyết xác suất vào dự báo thiết bị điện

Đại học Đà Nẵng

1998

32

Tính toán an toàn hệ thống điện trong thời gian thực

Cấp Bộ, Mã số B97-15-18

1998

33

Sử dụng máy tính để thực hiện các thí nghiệm bảo vệ rơle

ĐHĐN

1997

34

Dự báo và qui hoạch điện cho khu công nghiệp hóa dầu Dung Quất

Cấp cơ sở ĐHĐN, Mã số D96-01-04

1997

35

Dự báo và qui hoạch điện cho khu công nghiệp hóa dầu Dung Quất

Cấp cơ sở ĐHĐN, Mã số D96-0104

1997

36

Quy hoạch, tính toán lưới điện khu vực Miền Trung sau trạm 500kV Đà Nẵng.

Tổng Công ty Điện lực Việt nam

1992

37

Nghiên cứu chế tạo và lắp ráp hệ thống thang máy tự động

Cấp trường

1990

 
Một số các công trình đã công bố trong 5 năm gần nhất PDF. In Email
Hợp tác quốc tế - Báo cáo khoa học
Viết bởi Đinh Thành Việt   
Thứ năm, 21 Tháng 7 2011 08:27

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố

 1 Đánh giá ổn định của Hệ thống điện hợp nhất qua các tiêu chuẩn thực dụng

Lã Văn Út

Ngô Văn Dưỡng

Tạp chí KH&CN số 16/1998

Xác định nhanh miền làm việc ổn định của Hệ thống điện hợp nhất có đường dây siêu cao áp

Lã Văn Út

Ngô Văn Dưỡng

Tạp  chí KH&CN số 25-26/2000

3

Nghiên cứu xây dựng chương trình điều khiển thiết bị phân phối điện năng bằng máy tính

Ngô Văn Dưỡng

Tạp chí KH&CN, số 57/2006, trang64-68, 2006

4

Phương pháp tính toán các thông số của đường dây siêu cao áp từ thông số vận hành

Ngô Văn Dưỡng

Tạp chí KH&CN, số 57/2006, trang45-49, 2007

5

Nghiên cứu sử dụng thiết bị UPFC để điều khiển dòng công suất trên các đường dây truyền tải thuộc Hệ thống điện Việt Nam

Ngô Văn Dưỡng

Tạp chí KH&CN -ĐHĐN, số 4(21)/2007, trang45-49, 2007

6

Nghiên cứu xây dựng thuật toán và chương trình giám sát độ dự trữ ổn định tĩnh cho Hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2015 

Ngô Văn Dưỡng

tạp chí KH&KT Học viện kỹ thuật quân sự, số 124/III-2008, trang40-47, 2008

7

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tải của các đường dây truyền tải điện xoay chiều

Ngô Văn Dưỡng

Tạp chí KH&CN -ĐHĐN, số 2(10)/2005, trang28-32, 2005

8

Tính toán lựa chọn cấu trúc hợp lý cho lưới phân phối 22kV tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Ngô Văn Dưỡng và cộng sự

Tạp chí KH&CN -ĐHĐN, số 4(12)/2005, trang22-27, 2005

9

Lựa chọn sơ đồ treo dây chống sét cho đường dây truyền tải điện

Ngô Văn Dưỡng và cộng sự

Tạp chí KH&CN -ĐHĐN, số 1(18)/2007, trang22-26, 2007

10

Tính toán xây dựng mô hình mô phỏng để nghiên cứu các chế độ vận hành của thiết bị UPFC

Ngô Văn Dưỡng và cộng sự

Tạp chí KH&CN -ĐHĐN, số 6(23)/2007, trang19-23, 2007

11

Đánh giá ảnh hưởng của nhà máy thuỷ điện A-Vương đến các chế độ vận hành của Hệ thống điện Việt Nam

Ngô Văn Dưỡng và cộng sự

Tạp chí KH&CN -ĐHĐN, số 2(25)/2008, trang23-29, 2008

12

Khảo sát quan hệ công suất tác dụng và điện áp tại nút tải để đánh giá giới hạn ổn định điện áp

Ngô Văn Dưỡng và cộng sự

Tạp chí KH&CN -ĐHĐN, số 6(23)/2007, trang73-77, 2007

13

Nghiên cứu công nghệ điều khiển hệ thống điện để xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát vận hành các trạm biến áp

Ngô Văn Dưỡng và cộng sự

Tạp chí KH&CN -ĐHĐN, số 2(25)/2008, trang51-56, 2008

14

Nghiên cứu tính toán lắp đặt thiết bị TCSC hoặc TCPAR kết hợp SVC để nâng cao ổn định điện áp cho HTĐVN giai đoạn đến năm 2020

Ngô Văn Dưỡng và cộng sự

Tạp chí KH&CN -ĐHĐN, Số 5(34)/2009, trang44-49, 2009

15

Xây dựng chương trình vẽ đường cong P-V và xác định điểm sụp đỗ điện áp trong Hệ thống điện 

Ngô Văn Dưỡng và cộng sự

Tạp chí KH&CN -ĐHĐN, Số  6(35)/2009, trang30-38, 2009

16

Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán lựa chọn vi trí lắp đặt thiết bị SVC cho Hệ thống điện Việt Nam 

Ngô Văn Dưỡng và cộng sự

Tạp chí KH&CN -ĐHĐN, Số  4(39)/2010, trang82-87, 2010

17

Nghiên cứu ảnh hưởng của các cụm nguồn phát công suất lớn phía Nam đến ổn định của Hệ thống điện Việt Nam

Ngô Văn Dưỡng và cộng sự

Tạp chí KH&CN -ĐHĐN, Số  6(40)/2010, trang40801, 2010

18

Using constrained optimization algorithm for the modeling of static converter harmonics

J.-F. Lange, L. Gerbaud,  H. Nguyen-Huu, J. Roudet

Accepted for publishing at  COMPEL (The intern`ational Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering), ISSN: 0332-1649, 2011

19

Optimal sizing of an embedded electrical system with an approach for restricting the search space

H. Nguyen-Huu , N. Retière, F.Wutz, X. Roboam, B. Sareni, D. Aléjo

COMPEL (The international Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering), ISSN: 0332-1649, Vol. 28, Issue 5, pp. 1141-1154, 2009.

20

An Optimizer using the Software Component Paradigm for the Optimization of Engineering Systems

B. Delinchant, D. Duret, L Estrabaut, L. Gerbaud, H. Nguyen Huu, B. du Peloux, H.L. Rakotoarison, F. Verdiere, F. Wurtz

COMPEL, ISSN: 0332-1649, Volume 26, Issue 2, pp. 368-379, 2007

21

A methodology for solving “ill posed” Optimization Problem. Application to an electrical power channel of an aircraft

H. Nguyen-Huu , N. Retière, F.Wutz, X. Roboam, B. Sareni, J.L. Lando

Proceeding of OIPE 2010 (The 11th Workshop on Optimization and Inverse Problems in Electromagnetism), September 14-18, 2010, Sofia, Bulgaria

22

Analytical Modeling of Static Converters for optimal sizing of on-board electrical systems

H. Nguyen-Huu, L. Gerbaud, N. Retière, , J. Roudet, F.Wutz

Proceeding of IEEE VPPC 2010 (Vehicle Power and Propulsion Conference), September 1-3,2010, Lille, France

23

Comparison of self-adaptive evolutionary algorithms for multimodal optimization

H. Nguyen Huu, B. Sareni , F. Wurtz, N. Retière, X. Roboam

Proceeding of OIPE 2008 (The 10th Workshop on Optimization and Inverse Problems in Electromagnetism) –September 14th –

24

A new approach for building the global Pareto border of an electromagnetic system by using the Pareto borders of each sub-component of the system

H. Nguyen-Huu , N. Retière, F.Wutz

IEEE-CEFC 2008 (International Conference on Electromagnetic Field Computation), ID: OC1-4 in proceeding of the conference, May 11-15, 2008, Athens, Greece.

25

Composition of optimization algorithms by using Software Components for optimization of electromagnetic devices

H. Nguyen-Huu, F. Wurtz, N. Retière

Proceeding of COMPUMAG2007 ( the 16th Conference International of the Computation of Electromagnetics Fields ), Germany, 2007

26

Optimization of an electrical system using Pareto borders of each component. Application to an automotive drive chain

H. Nguyen-Huu, N. Retière, F. Wurtz

Proceeding of IEEE-IECON 2006 (32nd Annual Conference International on Industrial Electronics, Control and Instrumentation), pp.3662-3667, November 7 - 10, 2006, Paris, France.

275

Ứng dụng hệ thống tự động lưới phân phối (DAS) để giảm thời gian và phạm vi mất điện khi có sự cố vĩnh cửu của lưới điện phân phối miền Trung 

Lê Kim Hùng

Hội nghị toàn quốc lần thứ VI về tự động hóa-VICA VI2005.

28

Nghiên cứu tự động hóa mạch vòng trong lưới phân phối thành phố Đà Nẵng 

Lê Kim Hùng

Tạp chí Khoa học Công nghệ Điện lực số 22006.

29

Phân tích vấn đề điều khiển và an toàn Hệ thống điện 

Lê Kim Hùng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵngsố 142006.

30

Nghiên cứu các ứng dụng tối ưu trào lưu công suất trong hệ thống điện Việt Nam 

Lê Kim Hùng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  Đại học Đà Nẵngsố 15+162006.

31

Một số giải pháp điều khiển trạm biến áp bằng máy tính tại khu vực Miền Trung 

Lê Kim Hùng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  Đại học Đà Nẵngsố 172006.

32

Khảo sát, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án cung cấp điện của một số khu dân cư mới tại Thành phố Đà Nẵng

Lê Kim Hùng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  Đại học Đà Nẵng, số 22, 2006

33

Giải pháp điều khiển trạm biến áp 110 kV Xuân Hà bằng máy tính

Lê Kim Hùng

Tạp chí KH&CN các trường Đại học kỹ thuật, Số 58, 2006.

34

Cẩm nang điện tử và mô hình mô phỏng rơ le trên máy tính-giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng rơ le kỹ thuật số

Lê Kim Hùng

Tạp chí Khoa học Công nghệ Điện lực số 3, 2007.

35

The advantage of standard IEC 61850 in protection and substation automation systems

Lê Kim Hùng

Proceeding of the 10th Conference on science and technology, Ho Chi Minh City University of Technology, October 2007.

36

Một số mô hình NCKH tại Đại học Đà Nẵng

Lê Kim Hùng

(Hội thảo –Tập huấn “Đổi mới hoạt động KHCN nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng Giáo dục đại học Đà Nẵng, tháng 12 năm 2007.

37

Tính giờ chuẩn cho hoạt động KHCN trong Đại học Đà Nẵng

Lê Kim Hùng

(Hội thảo –Tập huấn “Đổi mới hoạt động KHCN nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng Giáo dục đại học Đà Nẵng, tháng 12 năm 2007.

38

Nghiên cứu đặc tính từ trường của các máy biến áp công suất lớn

Lê Kim Hùng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  Đại học Đà Nẵng, số 24, 2008.

39

Kiểm toán năng lượng trong các cơ sở sản xuất công nghiệp, đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Lê Kim Hùng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  Đại học Đà Nẵng, số 24, 2008.

40

Nghiên cứu bán kính cấp điện hiệu quả lưới điện phân phối 22 KV 3 pha 3 dây và 3 pha 4 dây

Lê Kim Hùng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  Đại học Đà Nẵng, số 25, 2008.

41

Tối ưu hóa vị trí đặt và công suất phát của nguồn phân tán trên mô hình lưới điện phân phối 22 KV

Lê Kim Hùng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  Đại học Đà Nẵng, số 25, 2008.

42

Đào tạo nguồn nhân lực CNTT tại Đại học Đà Nẵng-cơ hội-thách thức

Lê Kim Hùng

(Hội thảo Quốc gia “Đào tạo nguồn nhân lực CNTT và Truyền thông theo nhu cầu xã hội” do Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT phối hợp tổ chức tại Đà Nẵng, tháng1, 2008.

43

Hoạt động KHCN tại ĐHĐN 5 năm qua và định hướng đổi mới hoạt động KHCN giai đoạn 2008-2020

Lê Kim Hùng

(Hội thảo Quốc gia “Đổi mới hoạt động Khoa học và Công nghệ trong các trường Đại học giai đoạn 2008-2020” do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Hà Nội, tháng 6, 2008).

44

Xây dựng chương trình kiểm định và đánh giá chất lượng rơ le so lệch kỹ thuật số

Lê Kim Hùng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  Đại học Đà Nẵng, số 29/12-2008.

45

Nghiên cứu xây dựng chương trình kiểm định và đánh giá chất lượng rơ le quá dòng kỹ thuật số

Lê Kim Hùng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật số 68, 12-2008.

46

Tính toán phân bố dòng điện trở về trong lưới điện phân phối 22 kV

Lê Kim Hùng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  Đại học Đà Nẵng, số 30/Tháng 2-2009.

47

Phương pháp chào giá điện cạnh tranh theo mô hình giá thị trường đối với các nhà máy nhiệt điện

Lê Kim Hùng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  Đại học Đà Nẵng, số 32/Tháng 6-2009.

48

Hoạt động đào tạo Sau đại học theo nhu cầu xã hội tại Đại học Đà Nẵng

Lê Kim Hùng

Kỷ yếu Hội nghị Liên kết Đào tạo SĐH và NCKH với các Tỉnh Miền Trung-Tây Nguyên, Đại học Đà Nẵng, Tháng 8-2009.

49

Thành tựu nghiên cứu khoa học của Đại học Đà Nẵng giai đoạn 1994-2009

Lê Kim Hùng

Kỷ yếu Hội nghị Liên kết Đào tạo SĐH và NCKH với các Tỉnh Miền Trung-Tây Nguyên, Đại học Đà Nẵng, Tháng 8-2009.

50

Ứng  dụng rơ le so lệch trở kháng thấp7SS601 để bảo vệ cho thanh góp hệ thống điện

Lê Kim Hùng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  Đại học Đà Nẵng, số 32 số 33/ tháng8-2009.

51

Stability analysis for the power distribution systems with distributed generation

T. Tran-Quoc, L. e Thanh, C. Andrieu, N. Hadjsaid, C. Kieny,  JC Sabonnadiere, K. Le, O. Devaux, O. Chillard

IEEE T&D, Dallas, USA, May 2006

52

Peak load reduction by using heating regulators

K. Le, T. Tran-Quoc, JC Sabonnadiere, Kieny, , N. Hadjsaid

CIGRE/CIRED, Vienna, AUSTRIA, May 2007

53

Peak load reduction by using air-conditioning regulators

K. Le, T. Tran-Quoc, JC Sabonnadiere, Kieny, , N. Hadjsaid

IEEE/MELECON, Ajaccio, FRANCE, 5-7 May 2008

54

Load management by optimizing operations of the radiators

K. Le, T. Tran-Quoc, NT Nguyen, C. Surdu, JC Sabonnadiere, Kieny, N. Hadjsaid

Conference on Innovation for Sustainable, Production 2008, BRUGES, BELGIUM, 22 - 25 avril 2008.

55

Direct load control in distribution networks – Applicaton for air conditioners

T. Tran-Quoc, K. Le, T. Nguyen Minh

International workshop on renewable energy &energy conservation, VietNam (REEC2009)

56

Nối đất trung tính qua tổng trở nhỏ để khắc phục khó khăn về nối đất  cho các trạm biến áp 35/22KV

Trần Vinh Tịnh, Nguyễn Lương Mính

Tạp chí Khoa học & Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật, trang 21-25, số 50/2005. Hà Nội 2005

57

Trang bị nối đất cho trạm biến áp theo các tiêu chuẩn TCVN 4765: 1989, IEEE Std.80 và IEC 479-1

Lã Văn Út,Trần Vinh Tịnh, Nguyễn Lương Mính

Tạp chí Khoa học & Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật trang 1-5, số 58/2006, Hà Nội 2006

58

Kiểm toán năng lượng tại các toà nhà cao tầng và đề xuất phương án sử dụng năng lượng hiệu quả

Trần Vinh Tịnh

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng số 23(20), trang 97-103, Đà Nẵng 2007

59

Tính chọn điện cực nối đất và các giải pháp giảm điện trở của trang bị nối đất

Trần Vinh Tịnh, Nguyễn Lương Mính

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, trang 21-25, số 29/2008, Đà Nẵng 2008

60

Bài tóan bù công suất phản kháng

Trần Vinh Tịnh, Trương Văn Chương

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng số 2(25), Đà Nẵng 2008

61

Quá điện áp và quá dòng điện khi ngắn mạch 1 pha trong lưới điện phân phối 22kV

Trần Vinh Tịnh, Nguyễn Lương Mính

Tạp chí Khoa học & Công nghệ các Trường Đại học Kỹ  thuật trang 1-5, số 69/2009, Hà Nội 2009

62

Phương pháp máy phát đẳng trị đánh giá ổn định động của hệ thống điện

Hạ Đình Trúc

Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng, số 01 năm 2006

63

Математическая модель линейного асинхронного двигателя при широтно-импульсной модуляции напряжения

Đoàn Anh Tuấn và cộng sự

Tạp chí: “Естественная наука” – Liên Bang Nga - 2007

64

Высокочастотные электромагнитные процессы в  электрических машинах при широтно-импульсной модуляции напряжения

Đoàn Anh Tuấn và cộng sự

Tạp chí: “электротехника” – Liên Bang Nga - 2008

65

Математическая модель линейного асинхронного двигателя при широтно-импульсной модуляции напряжения

Đoàn Anh Tuấn và cộng sự

Tạp chí: “Известия государственного электротехнического университета), Сер. Электротехника” – Liên Bang Nga - 2005

66

Экспериментальное исследование и анализ зависимости волновых параметров асинхронных двигателей от частоты

Đoàn Anh Tuấn và cộng sự

Tạp chí: “Известия государственного электротехнического университета), Сер. Электротехника” – Liên Bang Nga - 2006

67

Nghiên cứu kỹ thuật xử lý ma trận thưa áp dụng trong tính toán phân tích hệ thống điện

Đinh Thành Việt, Trần Phương Nam

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 6(41), Đà Nẵng, 2010

68

Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán lựa chọn vị trí lắp đặt thiết bị SVC cho hệ thống điện Việt Nam

Ngô Văn Dưỡng, Đinh Thành Việt, Lê Hồng Lâm, Lê Hữu Hùng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 4(39), trang 82-87, Đà Nẵng, 2010

69

Kết hợp sử dụng đường cong PV và QV để phân tích ổn định điện áp hệ thống điện 500kV Việt Nam

Lê Hữu Hùng, Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Tùng Lâm

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 4(39), trang 158-165, Đà Nẵng, 2010

70

, Khảo sát các hiện tượng xảy ra khi đóng bộ tụ điện bù tĩnh vào lưới điện có một bộ tụ khác ghép song song đang hoạt động

Đinh Thành Việt, Bành Quốc Hùng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 4(39), trang 294-300, Đà Nẵng, 2010

71

Tính toán lựa chọn phương án kết lưới hiệu quả lưới điện cáp ngầm 22kV khu du lịch Bãi Dài-Cam Ranh

Đinh Thành Việt, Nguyễn Hồng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 4(39), trang 301-306, Đà Nẵng, 2010

72

Quan hệ công suất phản kháng và điện áp tại nút phụ tải - ứng dụng để đánh giá ổn định điện áp hệ thống điện 500kV Việt Nam

Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Lê Hữu Hùng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 75, trang 55-61, Hà Nội, 2010

73

Xây dựng chương trình vẽ đường cong P-V và xác định điểm sụp đổ điện áp trong hệ thống điện

Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Lê Hữu Hùng, Ngô Minh Khoa

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 6(35), trang 30-38, Đà Nẵng, 2009

74

Khảo sát quan hệ công suất tác dụng và điện áp tại nút phụ tải để đánh giá giới hạn ổn định điện áp

Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Lê Hữu Hùng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 6(23), trang 73-77, Đà Nẵng, 2007

75

Nghiên cứu lựa chọn phương thức vận hành tối ưu cho lưới điện phân phối tỉnh Phú Yên

Đinh Thành Việt, Nguyễn Văn Thành

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 3(20), trang 117-122, Đà Nẵng, 2007

76

Ứng dụng logic mờ chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực

Trần Đình Long, Đinh Thành Việt, Nguyễn Văn Lê

Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 59, trang 31-35, Hà Nội, 2007

77

Nghiên cứu ảnh hưởng của tụ bù dọc 500kV đến ổn định điện áp của hệ thống điện Việt Nam và giải pháp ứng dụng TCSC để nâng cao hiệu quả vận hành

Đinh Thành Việt, Lê Hữu Hùng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(18), trang 60-64, Đà Nẵng, 2007

78

Xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực bằng ngôn ngữ C++

Đinh Thành Việt, Nguyễn Văn Lê

Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 56, trang 14-16, Hà Nội, 2006

79

Khảo sát các hiện tượng xảy ra khi đóng bộ tụ điện bù tĩnh vào lưới điện

Đinh Thành Việt

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(13), trang 12-17, Đà Nẵng, 2006

80

Khảo sát ảnh hưởng của các nguồn thuỷ điện vừa và nhỏ đến chế độ vận hành của lưới điện phân phối tỉnh Gia Lai

Lê Quang Trường, Đinh Thành Việt

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(13), trang 39-46, Đà Nẵng, 2006

81

Kết hợp hệ chuyên gia và mạng nơron nhân tạo chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực

Đinh Thành Việt, Trần Hoàng Khứ

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 4(12), trang 18-21, Đà Nẵng, 2005

82

Dựa vào hệ chuyên gia xây dựng mạng nơron nhân tạo chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực

Đinh Thành Việt, Trần Hoàng Khứ

Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 54, trang 56-59, Hà Nội, 2005

83

Xác định vị trí lắp đặt tối ưu thiết bị phân đoạn trên lưới điện phân phối thành phố Đà Nẵng

Đinh Thành Việt, Trần Thị Huệ Trang

Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 54, trang 60-63, Hà Nội, 2005

84

Xây dựng chương trình hỗ trợ huấn luyện thao tác cho điều độ viên lưới điện phân phối và truyền tải

Đinh Thành Việt

Kỷ yếu Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (23/9/2005), tiểu ban 2, trang 110-114, Đại học Đà Nẵng, 2005

85

Hệ chuyên gia chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực

Đinh Thành Việt, Trần Hoàng Khứ, Nguyễn Văn Lê

Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 53, trang 50-54, Hà Nội, 2005

86

Ứng dụng mạng nơrôn chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực

Đinh Thành Việt, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Lê

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(9), trang 53-57, Đà Nẵng, 2005

87

Vietnamese 500kV Power System and Recent Blackouts

Viet Thanh Dinh, Hung Huu Le

Proceeding of 2008 IEEE Power Engineering Society General Meeting, Pittsburgh, PA, July 20-24, 2008

88

Microwave multi-dipolar plasmas : characterization and modelling of an elementary dipolar source

T. V. Tran, S. Béchu, J. Sirou, A. Bès, A. Lacoste, J. Pelletier

15th Int. Coll. Plasma Processes, CIP 2005, Autrans, France (5-9 juin 2005)

89

Plasmas multi-dipolaires micro-onde : questions autour de la modélisation de sources élémentaires de plasma

T. V. Tran, S. Béchu, J. Sirou, A. Bès, A. Lacoste, J. Pelletier

4èmes Journées du Réseau Plasmas Froids, Bonascre (10-12 octobre 2005)

90

Approach of plasma production mechanisms in microwave dipolar plasma sources

T. V. Tran, S. Béchu, A. Lacoste, A. Bès, J. Pelletier

16th Int. Coll. Plasma Processes, CIP 2007, Toulouse (4-8 juin 2007)

91 

Frequency Control of an Isolated Grid Based on Wind Turbine and Diesel Generator

Phan Dinh Chung

Ha Dinh Truc

Journal of science & technolochy, The university of Danang (Specialissue for  The 2012 UK-Vn Clean Energy  Conference and Exhibition) 2012

92 

Point of common coupling voltage recovery capability improvement of offshore wind farm connected to a weak grid through high voltage direct current link

 

Dinh Chung Phan,

Kyoung-Soo Ro

Domestic Conference Electrical Engineering, Seoul, South of Korea, 2011

93 

Torque-Slip Characteristics between Doubly-Fed Induction Generator and Squirrel Cage Induction Generator in Wind Turbine

Dinh Chung Phan, Bokyoung Jang, Kyoung-Soo Ro

International Conference Electrical Engineering, Busan, South of Korea 2010

94 

Ứng dụng điều khiển logic mờ thiết kế hệ thống tự động cung cấp nhiên liệu cho động cơ ô tô.

Lê Thành Bắc,

Trần Hưng Thư

Tạp chí Khoa học và Công nghệ đại học Đà Nẵng, số 7(56), trang 43-49.

95 

Ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh cải tiến hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông.

 

Lê Thành Bắc,

Phan Đình Trung

Tạp chí Khoa học và Công nghệ đại học Đà Nẵng, số 56, trang 1-6

96 

Hiệu quả tác động của thiết bị tự động hạn chế dòng điện ngắn mạch.

Lê Thành Bắc

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 37

97 

Bộ điều khiển của kháng bù ngang kiểu biến áp.

 

Lê Thành Bắc,

Đỗ Văn Cần

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 37.

98 

Quan hệ điện từ trong kháng bù ngang có điều khiển kiểu máy biến áp.

Lê Thành Bắc

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 37.

99 

Reducing Overvoltage on the Transmission Line by Fast Acting Controlled Shunt Reactors.

Lê Thành Bắc

Journal of Science and Technique" -Military Technical Academy. Số: 129, III. Trang: 50-57.

100 

Blackouts - Main Causes and the Best Ways for Their Prevention

Lê Thành Bắc

Journal of Science and Technique" - Military Technical Academy. số 129, III, trang 127-133

101 

Hiệu quả kinh tế-kỹ thuật khi sử dụng kháng bù ngang có điều khiển trên đường dây truyền tải dài.

Lê Thành Bắc

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 33, trang 1-10

102 

Nghiên cứu đặc tính từ trường của các máy biến áp công suất lớn.

 

Lê Thành Bắc,

Lê Kim Hùng, Г.Н. Александров

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 24, trang: 1-8.

103 

Thiết bị tự động hạn chế dòng ngắn mạch kiểu máy biến áp.

Lê Thành Bắc

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 26, trang 10-16.

104 

Phương pháp mới để giảm tổn thất điện áp và tổn thất công suất trên đường dây truyền tải.

Lê Thành Bắc

Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật” -Học  viện Kỹ thuật Quân sự, số 124, III, trang 32-39 

105 

Ứng dụng kháng điều khiển để điều chỉnh điện áp hệ thống truyền tải 500 kV.

Lê Thành Bắc

Khoa học và Công nghệ Điện lực. số 2.

106 

Phương pháp mới giảm tổn thất trong máy biến áp và nâng cao chất lượng của kháng điều khiển. Tác giả: Lê Thành Bắc- АлександровГ.Н.

Lê Thành Bắc, АлександровГ.Н

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 3(15)-4(16).

107 

Mô hình điều khiển nối lưới cho nguồn điện mặt trời

Võ Như Tiến, Lê Kim Anh, Đặng Ngọc Huy

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 11(60), trang 1-6.

108 

Thiết kế bộ lọc tích cực nhằm cải thiện chất lượng điện năng cung cấp cho phụ tải bể mạ công nghiệp

Võ Như Tiến 
Mai Thị Đoan Thanh

Tạp chí KH & CN, Đại học Đà Nẵng, số 8(49)-2011, trang 54-60

109 

Ứng dụng mạng nơron ước lượng từ thông trong hệ truyền động động cơ không đồng bộ

Võ Như Tiến –

Lê Kim Anh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 4(39), trang 242-247

110 

Nâng cao chất lượng hệ truyền động động cơ không đồng bộ ứng dụng mạng nơron.

Võ Như Tiến

Tập san Khoa học & Công nghệ, Trường Cao đẳng Công nghệ.

111 

Phương pháp điều khiển trực tiếp mômen động cơ không đồng bộ ba pha

Võ Như Tiến, Nguyễn Đức Quận

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 6(35), trang 55-60.

112 

Ứng dụng xử lý tín hiệu số (DSP) điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều

 

Võ Như Tiến,

Phan Điền

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 6(35), trang 61-66.

113 

Ứng dụng logic mờ điều khiển động cơ đồng bộ ở tốc độ thấp

Võ Như Tiến

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Cao đẳng Công nghệ, số 11, trang 2-6.

114 

Ảnh hưởng của sự thay đổi điện trở stato trong truyền động động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu điều khiển trực tiếp mô men

Võ Như Tiến

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 2(10), trang 12-15.

 115

Điều khiển trực tiếp mômen động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp logic mờ

 

Võ Như Tiến,

Bùi Quốc Khánh

Báo cáo tại Hội nghị Tự động hóa Toàn quốc lần thứ VI , (VICA-VI) , số VICA-VI, trang 294-299.

116 

Analyse de la fréquence d’oscillation du pont à hauban de Baichay ’’

 

Võ Như Tiến,

Bạch Quốc Sĩ

Actes du Colloque International RÚNUD 2010, France, 338-347

117 

Ứng dụng logic mờ điều khiển bộ lọc tích cực cho việc giảm sóng hài dòng điện

Phan Văn Hiền, Huỳnh Ngọc Thuận

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 42, trang 21 – 26.

118 

Ứng dụng mạng nơ ron để dự báo phụ tải điện tỉnh Gia Lai

 

Phan Văn Hiền,

Phạm Anh Cường

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 43, trang 14 – 19.

119 

Nghiên cứu tự động hóa lưới điện phân phối để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

 

Hoàng Dũng-

Võ Khắc Hoàng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 2(25), trang 30-35

120 

 Power Flow Control and Stability Improvement of Connecting an Offshore Wind Farm to an One-Machine Infinite-Bus System Using a Static Synchronous Series Compensator

 

Li Wang-

Quang-Son Vo

IEEE Transactions on Sustainable Energy, trang 1-12.

 
Hợp tác PDF. In Email
Hợp tác quốc tế - Hợp tác
Viết bởi Khoa Điện   
Thứ năm, 30 Tháng 12 2010 10:28

1. Trong nước:

Khoa Điện trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng trong nhiều năm trưởng thành và phát triển đã thực hiện hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với nhiều đơn vị khoa học và đào tạo trong nước:

Đọc thêm...
 
Nghiên cứu khoa học PDF. In Email
Hợp tác quốc tế - Lĩnh vực nghiên cứu
Viết bởi Khoa Điện   
Thứ năm, 30 Tháng 12 2010 10:33

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 Hệ thống điện: 

o Tối ưu hoá hệ thống điện

o Giải tích mạng điện

o Tự động hoá và điều khiển lưới phân phối

o Tự động hoá và điều khiển trạm biến áp

o Tự động hoá và điều khiển nhà máy điện

o Ổn định của hệ thống điện

o Độ tin cậy trong hệ thống điện

o Quản lý nhu cầu hộ tiêu thụ (DSM)

o Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

o Năng lượng mới và tái tạo

o Điều khiển hệ thống điện

o Thị trường điện

o Nghiên cứu ảnh hưởng của trường điện từ

 

Đọc thêm...
 


40 NĂM - KHOA ĐIỆN

       40nam


You are here: