Điều kiện tuyển sinh, tốt nghiệp Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện tử

  1. Điều kiện tuyển sinh

Điều kiện tuyển sinh của Chương trình theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), quy định của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và trường Đại học Bách khoa (ĐHBK). Thông tin chi tiết có thể tìm trong website http://daotao.dut.udn.vn/ts

b. Quá trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp

Quá trình đào tạo:

Chương trình đào tạo được triển khai theo Quyết định số 564 /ĐHBK-ĐT ngày 17 tháng 05 năm 2013 của Hiệu trưởng trường ĐHBK:

- Chương trình đào tạo được tổ chức đào tạo theo khoá học, năm học và học kỳ:

+ Khóa học là thời gian thiết kế để sinh viên hoàn thành một chương trình đào tạo cụ thể. Đào tạo trình độ đại học tại Trường được thực hiện từ 4,5 đến 5 năm tùy từng chương trình đào tạo cụ thể. Đối với Chương trình Kỹ thuật Điện – Điện tử thời thiết kế cho chương trình là 4,5 năm.

+ Một năm học có hai học kỳ chính và một học kỳ phụ (học kỳ hè). Học kỳ chính kéo dài 15 tuần học và 3 đến 4 tuần thi. Học kỳ phụ (học kỳ hè) kéo dài 5 tuần thực học, 1 tuần thi.

- Thời gian tối đa hoàn thành chương trình gồm: thời gian thiết kế cho chương trình (4,5 năm), cộng với 4 học kỳ (áp dụng đối với khoá học từ 3 đến dưới 5 năm).

Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình.

* Điều kiện tốt nghiệp:

Thực hiện theo Điều 25, Quyết định số 564 /ĐHBK-ĐT ngày 17 tháng 05 năm 2013 của Hiệu trưởng trường ĐHBK, cụ thể:

- Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét và công nhận tốt nghiệp:

+  Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

+ Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo được quy định tại Điều 2 của Quyết định trên;

+ Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

+ Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính do Hiệu trưởng quy định;

+ Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục – thể thao.

+ Đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra theo quy định của nhà trường.

+ Những sinh viên học vượt và có đủ điều kiện tốt nghiệp sớm so với thời gian thiết kế của khoá học thì phải làm đơn xin công nhận tốt nghiệp.

+ Những sinh viên tốt nghiệp đúng hoặc chậm tiến độ so với thời gian thiết kế của khoá học nhưng vẫn muốn tiếp tục học để nâng điểm trung bình chung tích lũy thì phải làm đơn xin hoãn công nhận tốt nghiệp. Những sinh viên này không được xét học bổng ở các học kỳ học cải thiện điểm.

- Sau mỗi học kỳ, Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ các điều kiện công nhận tốt nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 25 để lập danh sách những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Hội đồng xét tốt nghiệp trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền làm Chủ tịch, Trưởng phòng đào tạo làm Thư ký và các thành viên là các Trưởng khoa chuyên môn, Trưởng phòng công tác sinh viên.

- Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

Thông tin liên hệ

Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa

  • Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
  • Phòng:  Phòng A208
  • Điện thoại: 0236.3842738
  • Email: khoadien@dut.udn.vn

Lượt truy cập

2067142
Hôm nay
Hôm qua
Trong tháng
Tất cả
17727
16507
156775
2067142