Kế hoạch học tập chuẩn đào tạo thạc sĩ KTĐK&TĐH

Kế hoạch học tập chuẩn:

1. Theo định hướng nghiên cứu

Học kỳ 1

Học kỳ 2

STT

Tên học phần

TC

STT

Tên học phần

TC

Học phần chung và cơ sở ngành

Học phần bắt buộc

1

 Triết học

2

1

Điều khiển quá trình, phân tán

2

2

 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

1

2

Trí tuệ nhân tạo I

2

3

 Hệ thống phi tuyến

2

Học phần tự chọn (16/24)

4

 Điện tử công suất nâng cao

2

3

Trí tuệ nhân tạo II

2

5

Robot công nghiệp

2

4

Mô hình hóa hệ thống đo lường và điều khiển

2

6

Hệ thống vi xử lý

2

5

Mô hình hóa và tổ chức điều khiển các hệ thống rời rạc

2

7

Xử lý tín hiệu số

2

6

Thiết kế hệ thống điều khiển thời gian thực

2

8

Các hệ thống truyền động điện hiện đại

2

7

Điều khiển số nâng cao

2

9

Điều khiển thích nghi, bền vững

2

8

Lý thuyết tối ưu

2

9

Hệ thống thông tin đo lường công nghiệp

2

10

Tổng hợp hệ thống điều khiển truyền động điện

2

11

Chẩn đoán lỗi

2

12

Điều khiển dự báo theo mô hình

2

13

Điều khiển nâng cao

2

14

Ước lượng và nhận dạng hệ thống

2

Học kỳ 3

Học kỳ 4

STT

Tên học phần

TC

STT

Tên học phần

TC

 1

Luận văn tốt nghiệp

 12

 

2. Theo định hướng ứng dụng                         

Học kỳ 1

Học kỳ 2

STT

Tên học phần

TC

STT

Tên học phần

TC

Học phần chung và cơ sở ngành

Học phần bắt buộc

1

 Triết học

2

1

Ước lượng và nhận dạng hệ thống

2

2

 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

1

Học phần tự chọn (14/22)

3

 Hệ thống phi tuyến

2

2

Điều khiển quá trình, phân tán

2

4

 Điện tử công suất nâng cao

2

3

Cảm biến và CCCH thông minh

2

5

Hệ thống vi xử lý

2

4

Hệ thống thông tin đo lường công nghiệp

2

6

Xử lý tín hiệu số

2

5

Tổng hợp hệ thống điều khiển truyền động điện

2

7

Các hệ thống truyền động điện hiện đại

2

6

Điều khiển nâng cao

2

8

Điều khiển thích nghi, bền vững

2

7

Điều khiển số nâng cao

2

9

Robot công nghiệp

2

8

Mô hình hóa hệ thống đo lường và điều khiển

2

10

Mô hình hóa và tổ chức điều khiển các hệ thống rời rạc

2

9

Các thiết bị khả lập trình

2

10

Điều khiển dự báo theo mô hình

2

11

Điều khiển mờ

2

12

Ước lượng và nhận dạng hệ thống

2

Học kỳ 3

Học kỳ 4

STT

Tên học phần

TC

STT

Tên học phần

TC

 1

Luận văn tốt nghiệp

 10

Thông tin liên hệ

Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa

  • Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
  • Phòng:  Phòng A208
  • Điện thoại: 0236.3842738
  • Email: khoadien@dut.udn.vn

Lượt truy cập

2067559
Hôm nay
Hôm qua
Trong tháng
Tất cả
339
17805
157192
2067559