Sơ đồ tổ chức

1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức khoa Điện:

2. Hội đồng Khoa (xem tại đây)

Tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn Hội đồng khoa của Khoa Điện được quy định tại Điều 15 của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

  1. Hội đồng khoa được thành lập để tư vấn cho trưởng khoa trongviệc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của khoa quy định tại Khoản 1 Điều này; tư vấn cho trưởng khoa trong đổi mới quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của khoa. Hội đồng khoa có Chủ tịch hội đồng khoa và các thành viên do hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của trưởng khoa; có số lượng thành viên là số lẻ và có tối thiểu 7 thành viên, gồm: Trưởng khoa, các phó trưởng khoa, các trưởng bộ môn, một số giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và một số thành viên bên ngoài khoa, ngoài trường có trình độ và kinh nghiệm liên quan đến phát triển chuyên môn của khoa (nếu cần thiết);
  2. Chủ tịch hội đồng khoa do hội đồng khoa bầu trong số các thành viên hội đồng khoa theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và được trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của hội đồng khoa đồng ý;
  3. Hội đồng khoa họp ít nhất 1 lần trong một học kỳ do Chủ tịch hội đồng triệu tập. Nội dung cuộc họp phải được thông báo trước cho tất cả các thành viên hội đồng ít nhất 03 ngày; cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự; kết luận của cuộc họp có hiệu lực khi có trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của hội đồng khoa biểu quyết đồng ý. Biên bản cuộc họp của hội đồng khoa phải được gửi kèm cùng với những đề xuất tương ứng của trưởng khoa khi trình hiệu trưởng xem xét quyết định những vấn đề liên quan đến tổ chức nhân sự, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của khoa;
  4. Số lượng thành viên và thủ tục lựa chọn các thành viên, việc tổ chức và hoạt động của hội đồng khoa được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

3. Ban chủ nhiệm Khoa

a. Trưởng khoa: TS. Nguyễn Hữu Hiếu

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại di động: 0917 976 589

- Phụ trách trực tiếp các công tác sau:

          + Chịu trách nhiệm chung về công việc của khoa;

          + Trực tiếp quản lý: nhân sự, đào tạo, thi đua khen thưởng.

b. Phó Trưởng khoa: TS. Phan Văn Hiền:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại di động: 0905 841 819

- Phụ trách trực tiếp các công tác sau:

           + Thí nghiệm, thực hành;

           + Quan hệ doanh nghiệp;

           + Cơ sở vật chất;

           + Kiêm nhiệm Trưởng trung tâm thí nghiệm Điện – Khoa Điện.

- Và các công tác khác do Trưởng khoa phân công. 

c. Phó Trưởng khoa: TS. Lê Tiến Dũng

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại di động: 0912 483 535

- Phụ trách trực tiếp các công tác sau:

          + Đảm bảo chất lượng;

          + Khoa học Công nghệ;

          + Công tác sinh viên;

          + Quan hệ quốc tế.

- Và các công tác khác do Trưởng khoa phân công.

4. Giáo vụ Khoa: TS. Lê Đình Dương

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.n

- Điện thoại di động: 0905 320 755

- Phụ trách trực tiếp các công tác sau:

  + Quản lý điểm của sinh viên

  + Đối chiếu điểm với Phòng Đào tạo

  + Hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên

  + Hỗ trợ BCN khoa trong công tác đào tạo

  + Xây dựng lịch thi, kế hoạch học tập cho sinh viên

5. Thư ký Khoa: CN. Đỗ Thị Thu Thảo

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại di động: 0934 974 343

- Phụ trách trực tiếp các công tác sau:

  + Soạn thảo văn bản, viết biên bản các cuộc họp

  + Quản lý nhận, chuyển công văn đến đi và lưu trữ công văn theo ISO

  + Theo dõi kế hoạch của trường và thông báo kịp thời cho lãnh đạo khoa và các cán bộ, sinh viên có liên quan

  + Có trách nhiệm quản lý tài sản của khoa và có kế hoạch đề nghị mua sắm trang thiết bị phục vụ văn phòng khoa

  + Hỗ trợ quản lý đào tạo

  + Quản lý tài chính

  + Phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị của khoa

  + Hỗ trợ BCN khoa

6. Trưởng bộ môn

- Trưởng Bộ môn Điện công nghiệp: TS. Phan Văn Hiền

  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  + Điện thoại di động: 0905 841 819

- Trưởng Bộ môn Hệ thống điện: TS. Trịnh Trung Hiếu

  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  + Điện thoại di động: 0947 058 220

- Trưởng Bộ môn Tự động hóa: TS. Nguyễn Kim Ánh

  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  + Điện thoại di động: 0962 369 525

- Phụ trách trực tiếp các công tác của Bộ môn như sau:

  + Phân công, báo giảng

  + Cơ sở vật chất

  + Quản lý tổ chức, nhân sự

  + Xây dựng chiến lược phát triển

  + Quản lý thực tập, thực hành thí nghiệm

7. Trung tâm Thí nghiệm Điện (xem tại đây)

8. Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Khoa Điện (xem tại đây)

Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục cấp khoa có nhiệm vụ tư vấn cho Ban lãnh đạo khoa và hội đồng khoa về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục (xây dựng chiến lược phát triển, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động hàng năm, giám sát và đánh giá việc triển khai, xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng cấp khoa)

Thông tin liên hệ

Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa

  • Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
  • Phòng:  Phòng A208
  • Điện thoại: 0236.3842738
  • Email: khoadien@dut.udn.vn

Lượt truy cập

205951
Hôm nay
Hôm qua
Trong tháng
Tất cả
211
273
6110
205951