Sơ đồ tổ chức

1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức khoa Điện:

 

2. Hội đồng Khoa (xem tại đây)

Tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn Hội đồng khoa của Khoa Điện được quy định tại Điều 15 của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

  1. Hội đồng khoa được thành lập để tư vấn cho trưởng khoa trongviệc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của khoa quy định tại Khoản 1 Điều này; tư vấn cho trưởng khoa trong đổi mới quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của khoa. Hội đồng khoa có Chủ tịch hội đồng khoa và các thành viên do hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của trưởng khoa; có số lượng thành viên là số lẻ và có tối thiểu 7 thành viên, gồm: Trưởng khoa, các phó trưởng khoa, các trưởng bộ môn, một số giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và một số thành viên bên ngoài khoa, ngoài trường có trình độ và kinh nghiệm liên quan đến phát triển chuyên môn của khoa (nếu cần thiết);
  2. Chủ tịch hội đồng khoa do hội đồng khoa bầu trong số các thành viên hội đồng khoa theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và được trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của hội đồng khoa đồng ý;
  3. Hội đồng khoa họp ít nhất 1 lần trong một học kỳ do Chủ tịch hội đồng triệu tập. Nội dung cuộc họp phải được thông báo trước cho tất cả các thành viên hội đồng ít nhất 03 ngày; cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự; kết luận của cuộc họp có hiệu lực khi có trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của hội đồng khoa biểu quyết đồng ý. Biên bản cuộc họp của hội đồng khoa phải được gửi kèm cùng với những đề xuất tương ứng của trưởng khoa khi trình hiệu trưởng xem xét quyết định những vấn đề liên quan đến tổ chức nhân sự, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của khoa;
  4. Số lượng thành viên và thủ tục lựa chọn các thành viên, việc tổ chức và hoạt động của hội đồng khoa được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

3. Ban chủ nhiệm Khoa

 a. Trưởng khoa: PGS. TS. Lê Tiến Dũng

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại di động: 0912 48 3535

- Phụ trách trực tiếp các công tác sau:

   + Tổ chức cán bộ

   + Chính trị - Tư tưởng, Bảo vệ chính trị nội bộ

   + Công tác Đào tạo Đại học và Sau đại học

   + Kế hoạch - Tài chính của khoa

   + Công tác Thi đua - Khen thưởng

   + Công tác truyền thông

   + Tuyển sinh

   + Quy hoạch và Phát triển Khoa Điện

- Các công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

b. Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Lê Đình Dương

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại di động: 0905 320 755

- Phụ trách trực tiếp các công tác sau:

   + Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng giáo dục;

   + Khoa học, Công nghệ và Môi trường

   + Hợp tác quốc tế

   + Nghiên cứu khoa học sinh viên

   + Hợp tác doanh nghiệp

- Các công tác khác do Trưởng khoa phân công.

c. Phó Trưởng khoa: TS. Võ Quang Sơn

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại di động: 0914 000 054

- Phụ trách trực tiếp các công tác sau:

   + Công tác sinh viên

   + Công tác Giảng viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập

   + Thí nghiệm, Thực hành, Thực tập

   + Cơ sở vật chất trong toàn Khoa Điện

   + Trưởng trung tâm thí nghiệm Điện - Khoa Điện

- Các công tác khác do Trưởng khoa phân công.

4. Trưởng Bộ môn

- Trưởng Bộ môn Điện công nghiệp: TS. Võ Quang Sơn

  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  + Điện thoại di động: 0914 000 054

- Trưởng Bộ môn Hệ thống điện: TS. Trịnh Trung Hiếu

  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  + Điện thoại di động: 0947 058 220

- Trưởng Bộ môn Tự động hóa: TS. Giáp Quang Huy

  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  + Điện thoại di động: 0905 272 423

- Phụ trách trực tiếp các công tác của Bộ môn như sau:

  + Phân công, báo giảng

  + Cơ sở vật chất

  + Quản lý tổ chức, nhân sự

  + Xây dựng chiến lược phát triển

  + Quản lý thực tập, thực hành thí nghiệm

5. Chủ tịch Công đoàn khoa: ThS. Nguyễn Văn Tấn

- Theo quy định/ điều lệ hoạt động của Công đoàn trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

6. Bí thư Liên chi đoàn khoa: TS. Lê Hồng Lâm

- Theo điều lệ đoàn thanh niên, theo quy chế hoạt động của đoàn trường ĐHBK

- Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ khoa Điện

7. Giáo vụ Khoa: TS. Nguyễn Hồng Việt Phương

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại di động: 0917981779

- Phụ trách trực tiếp các công tác sau:

   + Hỗ trợ cho Trưởng khoa trong công tác đào tạo

   + Quản lý kế hoạch đào tạo của các chương trình đào tạo

   + Theo dõi, đốc thúc việc chấm điểm và nộp điểm thi của giảng viên đúng thời hạn

   + Quản lý điểm của sinh viên

   + Hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên về đào tạo

   + Xây dựng lịch thi, kế hoạch học tập cho sinh viên

8. Thư ký Khoa: ThS. Đỗ Thị Thu Thảo

 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại di động: 0934 974 343

- Phụ trách trực tiếp các công tác sau:

  + Soạn thảo văn bản, viết biên bản các cuộc họp

  + Quản lý nhận, chuyển công văn đến đi và lưu trữ công văn theo tiêu chuẩn ISO

  + Theo dõi kế hoạch của trường và thông báo kịp thời cho lãnh đạo khoa và các cán bộ, sinh viên có liên quan

  + Có trách nhiệm quản lý tài sản của văn phòng khoa và có kế hoạch đề nghị mua sắm văn phòng phẩm phục vụ văn phòng khoa

  + Giúp trưởng khoa quản lý tài chính của khoa

9. Phụ trách truyền thông: TS. Nguyễn Hồ Sĩ Hùng

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại di động: 0978759332

- Phụ trách trực tiếp các công tác sau:

   + Vận hành các kênh truyền thông của khoa Điện: Website, Facebook,… Thường xuyên cập nhật thông tin, làm mới các giao diện, quảng bá các hoạt động của khoa Điện, quảng bá thông tin tuyển sinh của khoa Điện

   + Tư vấn cho trưởng khoa và triển khai các biện pháp để xây dựng và quảng bá hình ảnh của khoa Điện, đưa thông tin về khoa Điện lan rộng trong nước và quốc tế, nhằm tăng các cơ hội hợp tác, phát triển khoa Điện

   + Phụ trách thiết kế và in ấn các ấn phẩm của khoa Điện: Brochure giới thiệu khoa, poster, tờ rơi quảng bá tuyển sinh cho các chương trình đào tạo

   + Giúp Trưởng khoa xây dựng xây dựng và vận hành các kênh thông tin cho nội bộ cán bộ giảng viên trong khoa, các kênh thông tin từ khoa đến sinh viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp,…

   + Thực hiện công tác truyền thông cho những hoạt động lớn của Khoa Điện như kỷ niệm 45 năm thành lập khoa

   + Xây dựng website cựu sinh viên Khoa Điện

10. Trung tâm Thí nghiệm Điện (xem tại đây)

11. Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Khoa Điện (xem tại đây)

Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục cấp khoa có nhiệm vụ tư vấn cho Ban lãnh đạo khoa và hội đồng khoa về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục (xây dựng chiến lược phát triển, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động hàng năm, giám sát và đánh giá việc triển khai, xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng cấp khoa)

Thông tin liên hệ

Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa

  • Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
  • Phòng:  Phòng A208
  • Điện thoại: 0236.3842738
  • Email: khoadien@dut.udn.vn

Lượt truy cập

2059833
Hôm nay
Hôm qua
Trong tháng
Tất cả
10418
16507
149466
2059833