Mục tiêu đào tạo thạc sĩ KTĐ

  1. Mục tiêu chung

Mục tiêu đào tạo thạc sĩ nghiên cứu và ứng dụng ngành Kỹ thuật điện của Đại học Đà Nẵng là trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu về lý thuyết cũng như thực hành thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điện. Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ là những chuyên gia trong ngành kỹ thuật điện, với những kiến thức và khả năng nghiên cứu, các kỹ năng phân tích và tổng hợp, kỹ năng giải quyết vấn đề, nâng cao hiệu quả công việc trong các lĩnh vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng; có thể đảm nhiệm các công việc với mức độ chuyên môn cao trong ngành Kỹ thuật điện như giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học và cao đẳng, các viện nghiên cứu; tư vấn, quản lý, lãnh đạo … tại các doanh nghiệp ngành điện như các nhà máy điện, công ty truyền tải điện, công ty điện lực, công ty mua bán điện, công ty tư vấn thiết kế xây dựng điện, ban quản lý các công trình điện, trung tâm thí nghiệm điện …

 2. Mục tiêu cụ thể

a. Theo định hướng nghiên cứu

Về kiến thức:           

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện theo định hướng nghiên cứu hướng tới:

+ Cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Kỹ thuật điện.

+ Trang bị phương pháp nghiên cứu khoa học để có thể tiếp cận nghiên cứu các vấn đề, hướng phát triển mới trong kỹ thuật điện.

+ Chương trình là cơ sở kiến thức để học viên tiếp tục học ở bậc tiến sỹ.

Về kỹ năng:  

+  Nâng cao kỹ năng nghiên cứu, phát triển và tổng hợp hệ thống:

  • Phân tích, tổng hợp và mô phỏng hệ thống
  • Xây dựng phương án thiết kế, tính toán lựa chọn thiết bị để vận hành tối ưu HTĐ.
  • Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, có tư duy hệ thống và tư duy phân tích.
  • Có khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm, hội nhập được vào môi trường khoa học quốc tế.
  • Viết báo cáo khoa học.

+  Khả năng đáp ứng nhu cầu nhận biết, diễn đạt và giải quyết các vấn đề ứng dụng thực tế liên quan đến Kỹ thuật điện.

Về thái độ

Có phẩm chất chính trị tốt, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Có ý thức về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội.

b. Theo định hướng ứng dụng

Về kiến thức:           

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện theo định hướng ứng dụng hướng tới:

+ Cung cấp cho học viên các kiến thức thực tế chuyên sâu trong lĩnh vực Kỹ thuật điện.

+ Cập nhật, nắm bắt các kiến thức chuyên sâu về công nghệ về thiết bị mới được sử dụng trong Kỹ thuật điện, để từ đó có thể áp dụng vào công việc thực tế của các doanh nghiệp.

Về kỹ năng:  

+  Nâng cao kỹ năng thực hành, khả năng nghiên cứu: vận dụng được các kiến thức về công nghệ để áp dụng vào các vấn đề kỹ thuật thực tế.

+  Khả năng làm việc trong một tập thể đa ngành, đáp ứng đòi hỏi của các đề án công nghiệp với sự tham gia của chuyên gia đến từ nhiều ngành khác nhau.

+  Khả năng đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội: Khả năng nhận biết, diễn đạt và giải quyết các vấn đề, có kỹ năng khai thác, ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực kỹ thuật điện.

Về thái độ

Có phẩm chất chính trị tốt, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Có ý thức về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội.

Thông tin liên hệ

Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa

  • Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
  • Phòng:  Phòng A208
  • Điện thoại: 0236.3842738
  • Email: khoadien@dut.udn.vn

Lượt truy cập

2067579
Hôm nay
Hôm qua
Trong tháng
Tất cả
359
17805
157212
2067579